Nyheter

Peter Collin får NVF:s pedagogiska pris

Peter Collin, professor vid Luleå Tekniska Universitet, som undervisar inom brokonstruktion tilldelas Nordiskt vägforums (NVF) svenska avdelnings pedagogiska pris 2020. Pristagaren beskrivs som en entusiasmerande lärare med bredd i sin undervisning och med stort engagemang för kunskapsspridning.

I nomineringen står att läsa att Peter Collin sedan lång tid har brunnit för ämnet brokonstruktion och i över 25 års tid har verkat som brokonstruktör i allt från mindre gångbroar till Öresundsbron. Under sin tid som brokonstruktör har Peter haft en nära koppling till forskningen och är sedan 2007 även profes-sor i konstruktionsteknik. Kombinationen av yrkesverksam brokonstruktör och undervisande forskare är något som gynnat många av de studenter som han undervisat genom åren.

Priset på 50 000 kronor delas ut av NVF:s svenska avdelning, på sitt årsmöte i Stockholm den 3 mars. Nordiskt vägforum NVF ska främja utvecklingen inom väg-, vägtrafik- och vägtransportområdet ge-nom samarbete mellan fackfolk i Danmark, Finland, Färöarna, Island, Norge och Sverige.

En avgörande del av denna strävan är att sprida kunskaper om vägtransportsystemets olika delar och tillämpningsperspektiv. Pedagogisk verksamhet i olika grundutbildningar och fortbildningskurser spe-lar därför en avgörande roll för framåtskridande, ökad förståelse och engagemang för området.

Nordiskt Vägforums svenska avdelning delar varje år ut ett pedagogiskt pris för insatser inom ett eller flera av dess verksamhetsområden. Läs mer på vår webbplats www.nvfnorden.org

Bilden:
Peter Collin, professor vid Luleå Tekniska Universitet.