Nyheter

Nytt samarbetsavtal mellan ATA och NCC för säkrare trafikmiljö

Nu fördjupar ATA och NCC samarbetet, där ATA förser NCC med signalvakter vid asfaltering av vägprojekt i Region öst samt Stora projekt och löper över två år, med möjlighet till förlängning. Uppdrag som NCC får av både Trafikverket och kommuner.

ATA tar även ansvar för all skyltning vid projektstart, underhåll och nedmontering vid färdigställande.

– Det är spännande att se hur vi matchar kraven på en helhetslösning, och tar ansvar för både trafikdirigering och skyltning. På så vis får de en partner som tar ansvar för säkerheten på arbetsplatsen,  säger Joel Hjärpe, Verksamhetschef ATA Vakt & Lots.

NCC arbetar kontinuerligt med att höja säkerheten vid arbeten på väg, där riskerna är stora. Nu blir ATA en viktig partner i att höja säkerheten för att klara de krav som både Trafikverket och NCC ställer vid arbete på väg.

– För oss är det viktigt att hela tiden öka säkerheten på vägarbetsplatserna. Då känns det skönt med en partner som tar ansvar för det och låter oss leverera ännu bättre resultat till våra uppdragsgivare, säger Andreas Linder, Region Manager Öst, NCC.

Om ATA:
ATA grundades 1967 och innovativ trafiksäkerhet har alltid varit i fokus för verksamheten, där man varit ledande för att minimera olycksrisken för både trafikanter och vägarbetare. ATA är ett dotterbolag i den brittiska industrikoncernen Hill & Smith Holdings PLC som arbetar globalt med infrastrukturprodukter och lösningar.

Bild: ATA