Nyheter

HPE snabbar på 5G-anpassning med nytt as-a-service-erbjudande

HPE 5G Core Stack gör det möjligt för telekomoperatörer att driva intäkter snabbare och framtidssäkra deras nätverk. Potentialen med 5G realiseras genom ett öppet ekosystem, nätverksskivning och integrering med tidigare generationers nätverk.

HPE GreenLakes end-to-end 5G Core-nätverksprogramvara och hårdvaruplattform levereras som en pay-as-you-go-tjänst, vilket innebär telekomoperatörer kan påbörja utvecklingen av 5G core-nätverk utan hög risk och dyra investeringar i förtid.

Hewlett Packard Enterprise (HPE) meddelade idag lanseringen av HPE 5G Core Stack, ett genombrott för resan mot 5G-anpassning. Genom en öppen, molnbaserad 5G core-nätverkslösning ska tidigare generationers nätverk accelereras och framtidssäkras för kommande 5G-standard. HPE 5G Core Stack kommer vara tillgänglig på HPE GreenLake som en förintegrerad mjukvaru- och hårdvarulösning, genom pay-as-you-go.

En del operatörer har redan börjat utveckla 5G-radionätverkstjänster (RAN) på bred front. Värdet av 5G realiseras däremot först när ett accessnätverk kombineras med ett 5G core-nätverk – då möjliggörs helhetshantering, datadelning och nätverksskivning. Även om de praktiska fördelarna och operativa effektivitetsförbättringarna med 5G är tydliga, så är det fortfarande otydligt hur snabbt operatörer måste anpassa sig och vilka tekniska kapaciteter som är nödvändiga för att täcka 5G-kostnaderna. Genom HPE GreenLake får telekomföretagen istället tillgång till en specialbyggd, öppen och skalbar plattform som inte kräver dyra förtidskostnader.

Telekombranschen har traditionellt varit beroende av egenutvecklade vertikalt integrerade system. För att idag uppnå det som utlovas med 5G behövs däremot öppna, molnbaserade plattformar som tillåter för telekomoperatörer att snabbt leverera 5G-tjänster på marknaden. Genom att etablera en tänjbar, molnbaserad 5G-core undviker operatörer att bli låsta till en leverantörsstrategi, vilket länge har varit fallet inom telekomindustrin.

HPE har varit en ledande aktör inom telekombranschen i årtionden, och tillhandahåller operatörs-graderad infrastruktur som möjliggör skapandet av molnbaserade kommunikationsnätverk. Dessutom förser HPE telekomföretag med mjukvarukomponenter genom sina kommunikations- och medielösningar (CMS) och hjälper telekomföretag att utveckla äldre nätverk till servicebaserad 5G-infrastruktur.

HPE 5G Core Stack

HPE 5G Core Stack är en fullfjädrad 5G-baserad nätverksprogramvaruportfölj som erbjuder nätverksskivning, samverkan med tidigare nätverksteknologi och end-to-end automatisering. Utformningen är molnbaserad från grunden och inkluderar HPE:s containeriserade nätverksfunktioner (CNF), en delad datamiljö (SDE), en gemensam as-a-service-plattformsstruktur (PaaS), end-to-end-hantering och ett automatiseringsramverk, integrerat genom en beprövad as-a-service operatörsgraderad infrastruktur (IaaS).

– Öppenhet är avgörande för utvecklingen av 5G. Flergenerationsnätverk, med tjänster som levereras över 3G, 4G, 5G, Wi-Fi och edge-nätverk, blir allt vanligare. Därför måste tjänsteleverantörer sänka driftskostnaderna och vara öppna för flera nätverk och tekniker, samtidigt som de undviker att låsa sig till en enda leverantörsstrategi. Det finns ekonomiska och tekniska utmaningar för telekomoperatörer att investera i ett nytt 5G-nätverk innan intäktsströmmarna syns, men med HPE 5G Core Stack kan telekomföretagen påbörja implementeringen idag och betala för infrastrukturen när deras intäkter växer, säger Phil Mottram, VP och GM för HPE Communications and Media Solutions.

HPE GreenLake as-a-service

HPE GreenLake, det marknadsledande erbjudandet för IT-as-a-service, finns nu tillgängligt för telekombranschen. GreenLake tar till vara på en växande portfölj av HPE:s telekomspecifika hårdvaru- och programvaruinstruktioner för edge- och core-arbetsbelastningar. Instruktionerna är tänkta att underlätta för telekomoperatörerna i utvecklingsprocessen. De inkluderar bland annat HPE Edgeline-systemet, som är idealt för virtuella RAN-lösningar och Multi Access Edge Computing-applikationer. Instruktionerna kommer finnas tillgängliga via HPE GreenLake med stöd för hela HPE 5G Core Stack. HPE GreenLake förser telekomoperatörer med en öppen programvarudefinierad infrastruktur as-a-service för att etablera sina egna programvaruportföljer.

Tillgänglighet

HPE 5G Core Stack kommer att finnas tillgängligt globalt under andra halvåret 2020. Priset kommer vara konsumtionsbaserad enligt HPE GreenLakes riktlinjer. Telekom-instruktionerna finns tillgängliga från idag, direkt eller via HPE GreenLake.

För mer information, besök: hpe.com/info/5G.