Nyheter

Göteborg växlar upp takten mot utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser

Arbetsmaskiner står för 20 procent av transportsektorns utsläpp i landet. Andelen kommer att öka ytterligare om inget görs. För Göteborg som ska växa med ungefär en tredjedel fram till 2035 är detta således en väldigt viktig fråga. Efter en välbesökt marknadsdialog med branschen jobbar nu Göteborgs Stad vidare mot tuffare upphandlingskrav för att påskynda omställningen.

Att växa snabbt och samtidigt hållbart är en stor utmaning för många svenska städer. Elektrifierade arbetsfordon och maskiner med noll utsläpp bidrar till att man kan möta klimatmålen, men till en tystare och attraktivare stadsmiljöer.

Här har Göteborg unika möjligheter att vara en föregångsstad med världsledande företag inom viktiga branscher, inte minst inom byggsektorn. Städer kan dessutom i sin roll som beställare hjälpa till att driva utvecklingen mot utsläppsfria lösningar. Genom Lagen om offentlig upphandling (LOU) kan man ställa krav på branschen och därmed påskynda omställningen.

Helt utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser till 2030

Just nu pågår därför ett projekt där Göteborgs Stads alla byggande förvaltningar och bolag gått samman för att ta fram gemensamma upphandlingskrav i syfte att påskynda bygg- och anläggningssektorns omställning till elektrifierade och tysta arbetsmaskiner. Målsättningen är att Göteborgs Stads bygg- och anläggningsplatser blir helt utsläppsfria till 2030.

– Detta är unikt. Ingen annan stad i Sverige går så långt som vi, säger Anastazia Kronberg, verksamhetsledare på Business Region Göteborgs verksamhet Gothenburg Climate Partnership.

90-tal aktörer samlades för en marknadsdialog

Tisdagen den 10 mars samlades ett 90-tal aktörer från branschen och Göteborgs Stad på Svenska Mässan för en marknadsdialog för att ta fram upphandlingskrav som styr utvecklingen mot utsläppsfria bygg- och anläggningsplatser.

– Det saknas kunskap om hur kraven ska formuleras. Vi behöver också mer information kring hur och när kraven ska ställas för olika typer av maskiner, olika typer av projekt samt hur incitamenten och uppföljningen ska se ut. Därför vill vi samverka med branschen för att formulera funktionella och uppföljningsbara upphandlingskrav, säger Anastazia Kronberg.

”Göteborg ska vara en progressiv förebild”

Emmyly Bönfors, centerpartistiskt kommunalråd och ordförande för miljö- och klimatnämnden, var med under tisdagens marknadsdialog.

– Nu är det skarpt läge och 2021 kommer vi att testa upphandlingskraven i praktiken. Göteborg ska vara en progressiv förebild och vi har stora chanser att bli ledande i dessa frågor. För att stadens näringsliv ska fortsätta att vara globalt konkurrenskraftigt behöver också staden fortsätta att vara drivande i dessa frågor och agera i samverkan med industrin, säger hon.

Två av de företag som var på plats under mötet och som deltog i de efterföljande rundabordssamtalen var NCC och maskinuthyraren Cramo.

– Det var positivt att se så många aktörer visar intresse för detta och det känns verkligen som att alla vill åt samma håll. Vi är ju många som måste vara med om vi ska nå minskade utsläpp, alltifrån kravställare, beställare, entreprenörer, leverantörer till maskinuthyrare och så vidare. Att så många är med är viktigt för att vi ska lyckas, säger Jonas Albo, inköpsspecialist Schakt och Transport på NCC.

– Jag tycker att det var en bra dialog och intressanta diskussioner. För att komma framåt i frågan behöver vi ha en dialog med både kunder och tillverkare och då är sådana här initiativ viktiga. Det ska bli intressant att se vilka konkreta krav detta kommer att landa i. Det är många dimensioner att ta hänsyn till, säger Maria Karlsson, Hållbarhetschef på Cramo.

Projektet Utsläppsfria Bygg- och anläggningsplatser projektleds av Business Region Göteborgs verksamhet Gothenburg Climate Partnership och finansieras av Energimyndigheten.

Partner i projektet är Göteborgs stad Trafikkontoret, Förvaltningen för Inköp och Upphandling, Kretslopp och vatten, Lokalförvaltningen, Park- och naturförvaltningen, Kretslopp och vatten, Göteborg Leasing AB, Göteborgs Hamn AB, Förvaltnings AB Framtiden, Älvstranden Utveckling AB, och Göteborg Energi AB.

Bild: Pixabay