Nyheter

Röstbo mötesstation i Gävleborg byggs ut för ökad tågkapacitet

NCC har fått uppdrag av Trafikverket att bygga ut Röstbos mötesstation i Gävleborgs län för ökad kapacitet. I uppdraget ingår att förlänga bangården och bygga ut för tre järnvägsspår. Ordervärdet uppgår till cirka 110 miljoner kronor.

Utbyggnaden är en viktig del i att effektivt kunna hantera tung godstrafik och skapa säkrare godstågshantering på sträckan Söderhamn-Gävle till förmån för tät och snabbgående persontrafik med slutstation söder om Gävle.

Förlängningen av bangården och utbyggnad till tre spår innebär att långa, tunga godståg kommer att kunna mötas och lämna mötesstationen samtidigt. Utbyggnaden görs för att öka kapaciteten för tåg upp till 750 meter.

Röstbo mötesstation ska även utformas för anslutning till planerat dubbelspår med 250 km/h som är tänkt att ansluta i norr. På sträckan mellan Röstbo driftplats och Kilafors, ska det även byggas nya blockkiosker, där all elektronik ska finnas för att manövrera spåren.

Arbetet utför NCC tillsammans med Infranord som är underentreprenör.

– NCC har stor erfarenhet och kompetens gällande järnvägsprojekt där ban-, el-, signal- och telearbeten ska utföras, så kallat BEST-arbete. Senast gjorde vi liknande arbeten tillsammans med Infranord på sträckan Marmaverken-Söderhamn och på en tidigare etapp av Röstbo mötesstation, säger Stefan Green, produktionschef, Civil Uppsala/Gävle/Dala, NCC Infrastructure.

Det nya projektet startar i mitten av april 2020 och beräknas vara klart sommaren 2021.

Kontraktet är värt cirka 110 MSEK och orderregistreras i första kvartalet 2020 i affärsområde NCC Infrastructure.

Bild: Joakim Kröger NCC