Nyheter

Tryggare elförsörjning i Malmö

NCC ska på uppdrag av Linjemontage utföra markarbeten och gjuta fundamenten när Svenska Kraftnät förnyar en 400 kV-ledning i Skåne. Den nya högspänningsledningen bidrar till ökad driftsäkerhet i Malmöregionen. Ordervärdet uppgår till cirka 160 MSEK.

– Vi har samarbetat med NCC tidigare i andra liknande projekt och tar nu med oss dessa goda erfarenheter när vi bygger ut stamnätet i södra Sverige. Vi är glada över att få bidra till att förbättra driftsäkerheten i Skåne, säger Johan Holmgren, projektledare på Linjemontage.

NCC:s uppdrag innefattar markarbete och gjutning av nya fundament till 136 parstolpar på en 42 kilometer lång ledningssträcka mellan Hurva mitt i Skåne och Sege i utkanten av Malmö. I uppdraget ingår även anläggning av tillfartsvägar till byggplatserna, återställning av marken efter arbetet samt rivning av tidigare fundament.

– NCC har stor vana och kompetens kring genomförande av projekt där arbetet ska genomföras på ett stort område med många olika byggplatser, i det här fallet en sträcka på över fyra mil. Och där olika och unika krav kring exempelvis miljö- och vattenhantering finns på nästan samtliga av de 136 byggplatserna, säger Christer Stenson, produktionschef, NCC Infrastructure.

Uppdraget är en utförandeentreprenad där NCC är underentreprenör till Linjemontage i Grästorp AB, som på uppdrag av Svenska Kraftnät bygger stolparna och drar faslinor i projektet.

NCC:s byggarbete påbörjas i april 2020 och beräknas ta två år.

Affären orderregistreras i första kvartalet 2020 i affärsområde NCC Infrastructure.