Nyheter

Ny konjunkturrapport från Business Region Göteborg

En minskning med 100 anställda i Göteborgs fordonsindustri innebär att ytterligare 244 personer förlorar jobbet, det vill säga totalt 344 personer drabbas. Hälften av dessa jobb finns utanför Göteborgsregionen. Det framgår av Business Region Göteborgs konjunkturrapport med en extra fördjupningsdel om coronavirusets konsekvenser.

Att konjunkturen i Göteborgsregionen saktat in det senaste året har vi sett i tidigare konjunkturrapporter. När vi varnat för risk för ytterligare nedgång har de faktorer vi pekat på främst varit kopplade till Brexit och hotet om handelskrig mellan USA och Kina. Dessa hot är fortfarande aktuella, men bleknar mot bakgrund av det stora utbrottet av coronavirus som nu sprids globalt.

– Omvärlden befinner sig just nu i en svår sits, hälsomässigt och ekonomiskt. Coronavirusets spridning har satt hela världsekonomin i gungning. Effekterna på Göteborgsregionens näringsliv kan vi dock inte se till fullo i skrivande stund och statistik blir fort inaktuell just nu, säger Henrik Einarsson, etableringschef på Business Region Göteborg.

Det är därför viktigt att belysa att den konjunkturrapport som släpps i dag inte speglar den senaste tidens händelseutveckling. De effekterna syns först i nästa konjunkturrapport.

– Till sommaren kommer vi ha en bättre uppfattning om var vi står. Men i takt med den fallande efterfrågan vi nu ser i omvärlden kan vi utgå från att regionens företag får sämre lönsamhet och lägre likviditet. Vi ser att det kommer större åtstramningspaket och tyvärr kommer de innehålla varsel, säger Henrik Einarsson.

– Samtidigt ska vi inte glömma att väldigt många ingångsvärden ser väldigt bra ut. Det betyder att de tapp vi ser nu kommer från en väldigt hög nivå, vi har haft högkonjunktur i fem år i princip, fortsätter han.

Nedgång inom fordonsindustrin får stora konsekvenser för hela landet

Peter Warda, analytiker på Business Region Göteborg, pekar på att vi redan sett att företag kopplade till besöksnäringen drabbats hårt i Göteborgsregionen. I takt med att tillväxten mattas av globalt kommer vi se samma effekt i fler branscher. Hur mycket är omöjligt att veta.

– Om utvecklingen av coronaviruset sker parallellt med en dämpad fart i den globala ekonomin uppstår frågor om hur detta påverkar den regionala ekonomin, till exempel sysselsättningen. Detta går inte att ge några exakta svar på men genom att titta på hur olika branscher är sammankopplade med varandra kan man analysera spridningseffekterna när antalet sysselsatta i en bransch minskar, säger Peter Warda.

Business Region Göteborg har räknat på hur många jobb som totalt försvinner vid en minskning med hundra anställda inom de tio största branscherna i Göteborgsregionen. Branscher inom offentlig sektor har lägre multiplikatorer vilket beror på att värdekedjan är mindre. Tillverkningsindustrin har de största värdekedjorna och därmed också mycket högre multiplikatorer. En nedgång inom fordonsindustrin skulle exempelvis ge dubbelt så stor effekt som inom företagstjänster.

– Fordonsindustrin är underleverantörstung och påverkar stort i ytterligare led. Våra multiplikatoranalyser visar att en minskning med 100 anställda inom fordonsindustrin innebär att ytterligare 244 personer förlorar jobbet, det vill säga totalt 344 personer. Cirka 160 av dessa jobb, alltså hälften, finns utanför Göteborgsregionen. En nedgång kommer med andra ord få stora konsekvenser för hela landet, säger Peter Warda.