Nyheter

Älvsborgsbron renoveras i treskift

Älvsborgsbron över Göta Älv i Göteborg byggdes för 50 år sedan. Den planerade livslängden är 100 år, och för att den ska klara det görs under tre år ett omfattande renoveringsarbete på bron.

Under tre somrar görs reparationer av betongkonstruktionen där salt har tagit sig in i betongen och riskerar att angripa armeringen. Bron har sex körfält och två av dessa repareras under tre månader varje sommar. Den första etappen gjorde i fjol och arbetet fortsätter i år och nästa år.

Den del av bron som hänger över vattnet består av en stålkonstruktion med fackverk. På det ligger 58 betongplattor och det är i skarvarna mellan dessa som salt tagit sig in. Därför byts betongen på en halv meter åt varje håll vid skarvarna.

Dålig betong vattenbilas

Först tas asfalt och tätskikt bort och sedan tas all dålig betong bort med hjälp av vattenbilning. Då frigörs armeringen och ny betong gjuts. Till sist läggs ett nytt tätskikt och ny asfalt över hela bron.

– Vi valde vattenbilning för att inte skada befintlig armering. Alternativet hade varit att såga bort den dåliga betongen, men då hade vi inte haft något att gjuta emot. Då hade vi behövt borra dit ny armering och fått den att fästa, vilket inte är så lätt. Vattenbilning är lite krångligare och dyrare, men det ger bättre hållfasthet långsiktigt, säger Thomas Lundgren som är projektledare på Trafikverket Underhåll Region Väst.

Allt vatten renas

Vattenbilningen görs med flera aggregat som går dygnet runt. Som mest går det åt en kubikmeter vatten per minut. Göteborgs stads miljöförvaltning ställer krav på att vattnet måste renas.

Därför har två vattenreningsanläggningar byggts på vardera sida om älven. Vattnet samlas upp och rinner i ledningar ner till anläggningarna där det renas i flera steg innan det släpps ut i älven.

För att kunna utföra renoveringsarbetena på bron har en 15 meter bred och 420 meter lång frihängande ställning konstruerats. Den hyser bland annat kar för att samla in vattnet från bilningen och gjutformar för att gjuta från undersidan av bron.

Jobbar i treskift

Det passerar 70 000 fordon per dygn på Älvsborgsbron. Först var renoveringsarbetena tänkt att pågå nio månader per år, men det skulle få för stor påverkan på trafiken. Därför valde man tre månader på sommaren och att arbeta i treskift.

– Det ger samma total arbetstid men är också mer sårbart. Om vi får ett stopp på ett dygn motsvarar det tre dygn på ett vanligt projekt. En veckas stopp motsvarar tre veckor. Det får inte ske och har ställt högre krav på planering och samverkan, konstaterar Thomas Lundgren.

Han är övertygad om att de renoveringsarbeten som nu görs ska ge ett bättre resultat än när bron byggdes för 50 år sedan.

– Det finns bättre material och bättre metoder i dag. Dessutom vet vi att det används mer vägsalt i dag, och kan ta med det i beräkningen. Det gör att bron efter renoveringen kanske står längre än 50 år, spår Thomas Lundgren.

FAKTA:

Tidplan: februari 2019–november 2021
Byggherre: Trafikverket Underhåll Region Väst
Entreprenör: DAB Group AB
Kostnad: Cirka 420 Mkr

På bilden: Älvsborgsbron renoveras. Här läggs gjutasfalt ovanpå de första lagren av tätskikt

Foto: Thomas Lundgren