Nyheter

Genombrott för digitala konferenser: ”Hur når vi en fossilfri transportsektor?” blir helt digital

Konferensen ​”Hur når vi en fossilfri transportsektor?” den 30 mars ställs inte in. Den blir istället helt digital, en så kallat virtuell konferens, skriver 2030-sekretariatet i ett pressmeddelande.

Under konferensen tar man vid där Klimatpolitiska rådet slutade förra veckan. Regeringens ambitioner räcker inte, och man kan ställa frågan om regeringen ens följer klimatlagen.

– Ämnet är så viktigt, och frågan så akut, att vi kör seminariet på ett nytt sätt, kommenterar Jakob Lagercrantz, VD för 2030-sekretariatet.För att accelerera hastigheten i klimatarbetet måste vi mötas, och vad är bättre än att mötas digitalt under organiserade former. 

Sex representanter för de olika transportslagen samt mobilitet ger sina bästa rekommendationer för framtiden. I paneler diskuterar sedan de olika företrädarna gemensamma lösningar, och publiken kan ställa frågor, applådera eller komma med nya idéer.

Precis som vanligt.

Seminariet avslutas med ett mingel där alla deltar, och där man digitalt kan knyta nya kontakter.

– Frågan är om inte detta visar på det bästa av två världar, kommenterar Anna Lindén, ansvarig för mobilitetsfrågor på 2030-sekretariatet. Vi behöver testa nya vägar att mötas, och genom detta upplägg minskar vi utsläppen och låter alla delta. Här kan även de blygaste skapa nya kontakter. 

Mer information om seminariet på 2030-sekretariatets hemsida,

http://www.2030sekretariatet.se/hur-nar-vi-en-fossilfritransportsektor/

Bild av Engin_Akyurt