Nyheter

Första bostadsrättsföreningen med laddstolpar i Lindesberg

Bostadsrättsföreningen Boken på Norevägen i Lindesberg är först ut i Lindesbergs kommun med att erbjuda de boende möjlighet att ladda bilen på den gemensamma parkeringen. I första steget har fyra laddplatser installerats, men redan nu finns tankar på att utöka antalet laddbara platser.

– Det här är inte föreningens första hållbara investering och definitivt inte heller den sista. Brf Boken är ett föredöme med ett stort driv för en hållbar utveckling. Det är mycket spännande att vi får vara med på deras resa, säger Richard Järlstam, marknads- och försäljningschef på Linde energi.

Redan 2017 installerade Brf Boken solceller på två av föreningens huskroppar, totalt 180 solpaneler med en kapacitet på 57,6 kilowatt.

– Vi ser även det här som en investering för framtiden. Därför har vi också tagit höjd för att kunna bygga ut de laddbara parkeringsplatserna, såväl utomhus som i våra garage. Tanken är att vi ska kunna expandera i takt med att efterfrågan ökar, säger Nils Jonsén-Skanebo, sekreterare i Brf Boken.

En win-win-investering

Varje gång någon av laddstationerna används går pengar tillbaka till föreningen, vilket gör detta till en hållbar investering för både miljön och för föreningens ekonomi.

– Föreningen bestämmer själva hur mycket det ska kosta att ladda bilen. Vi betalar X antal kronor per kilowattimme, av dessa går sedan en viss procent tillbaka till föreningen. Pengar som vi kan använda för framtida satsningar. Alla vinner på upplägget, menar Nils Jonsén-Skanebo.

Möjlighet att söka bidrag

”Ladda bilen” är ett statligt bidrag som privatpersoner, företag, organisationer och bostadsrättsföreningar kan söka via Naturvårdsverket. En möjlighet som Brf Boken använt i det här projektet.

– Vi beviljades 50 procent av installationskostnaden i bidrag. Det var inte avgörande för beslutet att genomföra satsningen på laddstationer, men är så klart ett välkommet tillskott, avslutar Nils Jonsén-Skanebo.