Nyheter

Nu fattas beslut om Kirunas nya station

Nu intensifierar Trafikverket arbetet med att ta fram en järnvägsplan för en ny järnvägsstation i Kiruna.

– I juni 2021 skall Trafikverkets ställningstagande om lokaliseringsalternativ vara klart och presenteras, säger Helena Eriksson, regional direktör på Trafikverket.

Trafikverket ansvarar för att det finns en tillgänglig och funktionell järnvägsstation för person- och godstrafik i Kiruna. Både regionala och nationella näringar och intressenter har visat ett stort intresse av den nya stationens lokalisering.

– Det känns otroligt bra att vi nu närmar oss ett beslut i denna fråga. Det väldigt viktigt att Trafikverket har en faktabaserad och saklig dialog med övriga parter för att få ett så bra underlag som möjligt innan vi fattar ett beslut, säger Helena Eriksson, regional direktör på Trafikverket.

Bred förankring av projektet

Under arbetet kommer Trafikverket jobba med en referensgrupp där bland andra Region Norrbotten, Kiruna kommun, LKAB, turistnäringen samt två samebyar ingår.

– Syftet med gruppen är att få in så mycket kompetens och kunskap som möjligt. Något som kommer att möjliggöra en bred förankring av projektet, fortsätter Helena Eriksson.

Trafikverket jobbar med flera olika placeringsalternativ:

  • behålla stationen i befintligt läge
  • placera stationen vid nya centrum eller i anslutning till flygplatsen
  • yttre alternativ strax norr respektive söder om Kiruna.

Trafikverket kommer, med start under andra halvan av 2020, även att genomför ett antal samråd utifrån de olika lokaliseringsalternativen.

– Under samråden som kommer att hållas i augusti eller september vill Trafikverket kunna presentera så tydliga alternativ som möjligt. Då kommer också den berörda allmänheten att få möjlighet att tycka till, avslutar Helena Eriksson, regional direktör på Trafikverket.