Nyheter

Globala sjöfarten bromsar in

Den globala sjöfarten bromsar in kraftigt. Tio av de drygt 50 svenska hamnarna säger sig blivit kontaktade av rederier om att ta upp fartyg, det visar en rundringning som Sveriges Radio Ekot gjort.

– Några stycken redare har ringt och skickat mail och frågat. Det gäller kryssningsfartyg och passagerartrafik. De har velat se om deras fartyg som inte har någon sysselsättning längre, om de kan lägga dem till kaj. Vårt svar är att vi har inte möjlighet att göra det här, säger Dan Ericsson, VD för Lysekils hamn till Sveriges Radio Ekot.

Det finns 50 kommersiella hamnar i Sverige idag. En stor majoritet av dem har fått förfrågningar från fartyg.

När man lägger till kan man minska besättningarna betydligt och samtidigt minska bränslekostnaderna.

I branschen pratar man allmänt om nedgångar på 20 till 50%. Ett undantag finns och det är kryssningsfartygen där det praktiskt taget har stannat av helt.

– Vi kommer att tappa intäkter naturligtvis. Varje enskilt ton står för en intäkt. Vi kommer att behöva snåla och vi kommer att definitivt att titta på de här delarna som svenska staten erbjuder eller hjälper enskilda bolag med och då pratar vi om korttidspermission, säger Ulf Stenberg VD för Uddevalla hamnterminal.