Nyheter

Nytt avtal för Balco: Leverans av balkonger till kryssningsfartyg

Balco har tecknat avtal avseende produktion och leverans av balkonger till två kryssningsfartyg med Meyer Werft. Avtalen innefattar nya balkonger till ett värde om cirka 140 MSEK.

Start av projekten kommer att vara i 2020 respektive 2021. Den ena ordern inkluderades i bolagets orderingång och orderstock i Q4 2019 medan den andra ordern kommer ingå i orderingången och orderstocken i Q1 2020.

Balco har tecknat avtal med Meyer Werft om produktion och montage av balkonger till två kryssningsfartyg. Ordervärdet uppgår till cirka 140 MSEK. Fartygen är kopior av de som Balco har levererat tidigare till samma kund.

Ordervärdet för den ena båten kommer att ingå orderingången för Q4 2019 medan den andra båtens order-värde kommer att ingå i orderingången för Q1 2020. Projekten beräknas bidra till omsättningen från slutet av 2020, samt under 2021 och 2022. Respektive projekt bedöms ta ett år att färdigställa från projektstart.

– Ordern från Meyer Werft är ett kvitto på att vi har etablerat oss som en leverantör av kvalitativa produkter med en god leveranskapacitet även inom Maritim-segmentet. Vi ser fortsatta tillväxtmöjligheter inom detta segment, säger Kenneth Lundahl, vd och koncernchef för Balco, i en kommentar.