Nyheter

Emirates SkyCargo ökar sin fraktkapacitet

SkyCargo har vidtagit ett antal åtgärder, som insättningar av ytterligare fraktflygplan och användande av anslutningsförbindelser för att hjälpa till att transportera nödvändig last som läkemedel, medicinska varor, färskvaror, råvaror samt annan utrustning till påverkade destinationer globalt, skriver Emirates SkyCargo i ett pressmeddelande.

Mellan mitten av januari och mitten av mars 2020 transporterade Emirates SkyCargo mer än 225 000 ton last, varav 55 000 ton bestod av livsmedel som frukt, grönsaker, kött och skaldjur. Mer än 13 000 ton var farmaceutisk last.

– Vi på Emirates SkyCargo tar vårt löfte om att underlätta global handel och förflyttning av viktiga råvaror för samhällen på allvar. Genom att driva vår fraktflotta med full kapacitet med en kombination av schemalagda och ad-hoc-verksamheter ser vi till att vi kan upprätthålla flödet av varor som medicinska och farmaceutiska förnödenheter, utrustning och livsmedelsartiklar till destinationer där de behövs allra mest – över hela världen, säger Nabil Sultan, Divisional Senior Vice President, Emirates SkyCargo.

Emirates flotta med 11 fraktflygplan flög ett antal ad hoc- och charterflyg utöver schemalagda operationer för att möta den ökade efterfrågan på lufttransport. Under åttaveckorsperioden mellan mitten av januari och mitten av mars transporterade Emirates fraktflygplan mer än 50 000 ton last inklusive medicinsk och livsmedelsförsörjning. Under en charteroperation transporterade Emirates SkyCargo nära en halv miljon enheter handsprit i ett enda Boeing 777 fraktflygplan.

Emirates SkyCargo erbjuder också kunderna valet att få sin last transporterad med anslutningsförbindelser till och från andra fraktdestinationer för att fortsätta tillhandahålla efterfrågad anslutning för last.