Nyheter

Umeå kommun går in och finansierar Norrbotniabanan

Umeå kommun har beslutat att medfinansiera Norrbotniabanegruppens projekt ”Intensifiering av Norrbotniabanan”. Projektet som pågår i fyra år ingår som en del för att uppnå målet att Norrbotniabanan ska vara färdigställd i närheten av år 2030.

Regeringen beslutade i Januariavtalet 2019 att intensifiera planeringen för att bygga Norrbotniabanan. Umeå kommun medfinansierar nu projektet för att det inte ska avstanna.

– Det här är ett mycket viktigt projekt för att säkra jämställdheten mellan kustkommunerna och för att underlätta arbetspendling inom länet. Projektet är även ett steg i att nå hållbarhetsmålen och att minska Umeå kommuns klimatpåverkan, säger Hans Lindberg (S), ordförande i kommunstyrelsen, Umeå kommun.

Arbetet med den första projektperioden för Norrbotniabanan påbörjades 2017 och avslutas i juni i år. Norrbotniabanegruppen, NBBG, kommer nu inleda nästa steg i projektet och söker medfinansiärer. NBBG har budgeterat 15,8 miljoner kronor för fyraårsperioden 2020 – 2024. För Umeå kommun innebär det totalt en kostnad på knappt 1,4 miljoner kronor under perioden. Målet är att i närtid till 2030, färdigställa Norrbotniabanan i sin helhet.

Bild av Michael Gaida