Nyheter

Flygtrafiken ställs in i Västerbotten

Corona-krisen får antalet flygpassagerare att minska dramatiskt på länets flygplatser. Risken är nu överhängande att länets reguljärtrafik helt upphör, vilket leder till en samhällskritisk situation för Västerbottens län. 

Eftersom flygbolagen i närtid kan komma att ställa in trafiken helt i Västerbotten kräver Rickard Carstedt (S) regionråd, Region Västerbotten, att regeringen utan dröjsmål säkerställer flygtrafiken på Umeå och Skellefteå flygplatser.

– Flyget är en samhällskritisk funktion för Västerbotten och måste nu säkras genom beslut av regeringen. Vårt näringsliv behöver ha en säker tillgång till snabba transporter av kritiska komponenter eller nyckelpersoner. På samma sätt måste det vara möjligt att frakta vårdrelaterat gods eller vårdrelaterad personal, säger Rickard Carstedt. Vi behöver garantera en trafik med en avgång från länet på morgonen och hemkomst på kvällen. Ett sådant upplägg stämmer med hur det normala resebehovet ser ut. Det minimerar också smittorisken genom att det blir möjligt med en över-dagen-resa utan övernattning, avslutar Rickard Carstedt.