Nyheter

Swecos nya Urban Insight-rapport: ”Begränsa utsläpp från infrastruktur nyckel till klimatkrisen”

När koldioxidutsläppen beräknas i infrastrukturprojektens tidiga planeringsfas uppstår den största potentialen att minska både klimatutsläppen och kostnaderna. Det visar Swecos nya Urban Insight-rapport: Carbon Cost in infrastructure.

Sweco har tagit fram en ny modell för att göra dessa beräkningar,. En ny modell som kan få direkt betydelse för såväl klimat som investeringar.

Utsläpp kopplade till själva investeringen i infrastruktur har till stor del förbisetts. Detta till förmån för utsläppsmål runt hur infrastrukturen sedan används.

Bygga klimatsmart – men till vilken kostnad?

Detta vill Sweco ändra på och visar hur det kan ske i sin nya Urban Insight-rapport Carbon Cost in Infrastructure. 

– Allt går att bygga klimatsmart, men vad får det kosta? Fram till nu har man räknat på klimat och kostnad som två separata parametrar i infrastrukturprojekt. Med vårt verktyg får man kunskap om det faktiska sambandet mellan dem, och även om den brytpunkt där kostnad och klimat inte längre utvecklas parallellt. Detta är något helt nytt och blir avgörande när vi ska få ner klimatutsläppen i samhället, säger Emelie Persson Lindqvist, hållbarhetschef energi och industri på Sweco.

”carbon cost managament”

Med modellen som grund ligger fältet öppet för vad Sweco kallar ”carbon cost managament”.  Därmed också möjligheten att radikalt minska utsläppen från infrastruktur, menar Emelie Persson Lindqvist och påminner om att Sverige är ett av de länder som förra året förband sig till att minska landets nettoutsläpp till noll.

– Nu måste vi utbilda politiker och tjänstemän på att den här möjligheten att räkna finns tillgänglig. Annars finns stort risk att vi sjösätter nya infrastrukturprojekt som klimatet, och därmed vi själva, får betala för under kommande decennier, förklarar Emelie Persson Lindqvist.

Sweco utvecklar samtidigt avancerade, datorstödda beräkningsmetoder som utgår från parametrisk design. Det är en process där algoritmer automatiskt genererar lösningar som möter specificerade designparametrar.

”carbon cost”

Genom maskininlärning som identifierar den optimala lösningen för ”carbon cost” kommer det så småningom gå blixtsnabbt att optimera förhållandet mellan utsläpp och kostnader för all resursintensiv design.

– Men under tiden måste vi börja integrera carbon cost management i alla våra infrastrukturprojekt, det är där vi har mest miljö och pengar att spara, avslutar Emelie Persson Lindqvist.

Global Risk Report, som omfattar 750 experters och beslutsfattares syn på globala risker och som lades fram vid World Economic Forum. Den visar för första gången att de fem allvarligaste riskerna idag alla är klimatrelaterade.

Detta sker samtidigt som regeringar, storstäder och organisationer runtom i världen utlyser klimatnödlägen. Nödlägen vilka snabbt följs av utfästelser om dramatiska minskningar av klimatutsläppen.

Carbon Cost in Infrastructure: The Key to the Climate Crisis? är den första i en serie Urban Insight-rapporter på temat Climate Action. Ett tema där Swecos experter belyser de specifika data, fakta och vetenskapliga rön som behövs för att planera och bygga säker och hållbar infrastruktur för framtiden.