Nyheter

Lanserar Ivanti Assistants

Ivanti utvidgar sin portfölj med nya enterprise service management-lösningar och lanserar Ivanti Assistants – ett produktpaketet av automatiserade bottar som är utformade för att automatiskt identifiera avvikelser och IT-problem.

Tjänsten minskar belastningen hos IT support och helpdesk-team då de nu proaktivt kan ansluta sig till slutanvändare och lösa problem som annars skulle riskerat bli orapporterade eller ignorerade.

– Ivanti Assistants är en ny familj av molnbaserade bottar för självläkande funktioner för klienterna i systemet och ger IT-organisationen tillgång till ett eget virtuellt supportteam dygnet runt, förklarar Ian Aitchison, senior produktansvarig på Ivanti.

– Dessa kraftfulla, automatiserade bottar gör det möjligt för IT-ansvariga att proaktivt övervaka, identifiera och automatiskt fixa problemen på användarnas enheter innan användare ens vet att problemet finns. Dessutom kan supportteamet hjälpa slutanvändare som vanligtvis inte kontaktar IT när de står inför ett serviceavbrott. Det är en win-win för IT-avdelningar som vill automatisera och förbättra den personliga kontakten med användarna, samtidigt som man vill hantera individuella behov hos slutanvändare i rätt tid, säger Ian Aitchison.

Ivanti tillhandahåller för närvarande fyra Ivanti-assistenter som enskilt hanterar säkerhet, kontinuitet, produktivitet bland användare och resursoptimering. Varje assistent gör en serie regelbundna schemalagda analyser för att se var slutanvändare upplever utmaningar. Problemen kan vara långa inloggningstider, applikationsfel eller brist på nödvändiga säkerhetsinställningar. Varje assistent har även ett bibliotek med övervakade objekt inom sitt expertområde och kunder kan lägga till specifika bibliotek efter deras behov.

Det mest betydelsefulla är att Ivanti Assistants upptäcker problem automatiskt vilket gör att IT-servicepersonal kan kontakta slutanvändare och erbjuda att fixa irriterande återkommande problem som vanligtvis inte rapporteras till IT, men ändå påverkar produktiviteten och skadar uppfattningen av IT.

– Genom att skapa ett specifikt virtuellt supportteam till Ivanti Service Manager ökar våra kunder drifttiden, minskar andelen orapporterade IT-fel, driver produktiviteten framåt och – ännu viktigare – förbättrar den uppfattningen av hur IT fungerar. Vi löser slutanvändarnas frustration över de IT-frågor som aldrig riktigt har åtgärdats ordentligt, förklarar Ian Aitchison.

Bild av James Osborne