Nyheter

Svebios VD: ”En öppning för rena biodrivmedlen men osäkerhet kvarstår”

– Det kan ge de svenska åkerierna, bussbolagen och enskilda bilister som tankar E85, rapsdiesel och HVO100 en respit på ett år. Men det behövs mer långsiktiga besked för att ge marknaden trygghet för investeringar i nya fordon. Beskedet från regeringen är ändå en första öppning i en situation av låst EU-juridik och en bekräftelse på att biodrivmedel är en långsiktig lösning.
Det säger Gustav Melin, VD i Svebio i en kommentar till att regeringen vänder sig till EU-kommissionen. Detta för att få rätt att skattebefria rena och högblandade biodrivmedel under ett år.
I ett pressmeddelande skriver regeringen att man nu gör:
”en så kallad pre-notifiering inför ansökan om förlängning under 2021 av det nuvarande statsstödsgodkännandet för flytande biodrivmedel.”
Den svenska skattebefrielse för rena och högblandade biodrivmedel hotas av att EU förlängt de nu gällande statsstödsreglerna två år. Samtidigt har man  behållit en regel om att man inte får ge stöd för grödebaserade biodrivmedel efter utgången av 2020. Den svenska skattebefrielsen betraktas av EU som ett statsstöd.
– Den svenska regeringen har vårt fulla stöd för det fortsatta arbetet med att påverka EU-kommissionen, så att Sveriges omfattande användning av rena och högblandade biodrivmedel inte drabbas av en skattechock.
– Vad som nu också behövs är en bred opinionsbildning för att ändra synen på grödebaserade biodrivmedel. Europas bönder kan bidra storskaligt till EU:s gröna giv och framtida klimatneutralitet om de får möjlighet att odla energigrödor på sina åkrar. Det är orimligt att lägga sådana restriktioner när vi samtidigt har överskott på odlingsmark i Europa. Här kan alla Sveriges politiker göra en insats.