Nyheter

Nu permitterar och varslar Stena Line på Irländska Sjön och Nordsjön

Stena Line meddelade under måndagen 6 april att företaget planerar att permittera 600 medarbetare och varsla ytterligare 150 medarbetare om uppsägning. Detta inom verksamheten på Irländska Sjön och Nordsjön. Åtgärden sker som en direkt effekt av den negativa påverkan som Coronaviruset (COVID-19) har på Stena Lines passagerar- och fraktverksamhet.

Stena Line har under de senaste veckorna tvingas ta till drastiska åtgärder för att sänka kostnader och säkerställa den viktiga fraktverksamheten inom hela det europeiska linjenätverket. Den 16 mars varslade företaget 950 medarbetare i Sverige om uppsägning. Både på sjö- och landsidan. Den 19:e mars beslutades att linjen Oslo-Frederikshavn stängs permanent. Varsel har också lagts inom företagets reseverksamhet i Danmark och Polen.

– COVID-19 har lett till minskade volymer av både passagerare och frakt inom hela vårt Europeiska linjenätverk. Vi har behövt ta många tuffa beslut på kort tid som vi hoppades att vi aldrig skulle behöva ta, säger Ian Hampton, Chief People & Communication Officer på Stena Line.

Måndagen 6 april meddelades medarbetarna inom verksamheten på Irländska Sjön och Nordsjön att företaget planerar att permittera 600 medarbetare och varsla ytterligare 150 medarbetare om uppsägning. Samtidigt reducerades också fraktkapaciteten på Nordsjön med två RoRo-fartyg under april månad för att möta en minskad efterfrågan.

Stena Line utesluter inte fler varsel eller förändringar i tidtabeller och linjenätverket.