Nyheter

Wibax investerar 15 miljoner kronor i två nya terminaler i Skelleftehamn

Dessa ligger i nära anslutning till Wibax befintliga terminaler i området.

Wibax fortsätter växa och vi vill med denna investering ytterligare stärka vår närvaro i norra regionen, säger Jonas Wiklund, CEO Wibax Group.

Terminalerna i Skelleftehamn är Wibax näst nordligaste och ligger strategiskt belägen för leveranser till många av Wibax kunder. Investeringen innebär att man stärker nuvarande tankbestånd med ytterligare 22 cisterner med en total lagringskapacitet på 94 000 m³.

Genom etableringen stärks Wibax totala lagrings- och logistikkapacitet i området och innebär att man kontrollerar samtliga terminaler för flytande gods i Skelleftehamn.

Den utveckling som just nu sker i Skellefteå kommer att ha stor betydelse för kommunen tillika hela norrlandsregionen, Sverige och industrin i Europa.

Stora industrisatsningarna som exempelvis batteritillverkning kommer att bidra till fler intressanta etableringar. Investeringen är därför av i första hand strategisk karaktär med tanke på allt som händer i området.

Wibax har idag totalt nio terminaler strategiskt placerade på olika platser i Sverige, samt en i Finland. Den totala lagringskapaciteten ökar med detta till ca 460 000 m³.

Foto: Birgitta Homström