Nyheter

Nytt spårvägsprojekt i Helsingfors

Helsingfors stad har tilldelat ett konsortium bestående av AFRY och byggföretaget GRK att designa och uppföra en del av ett nytt spårvägsprojekt i Helsingfors.

Projektet inkluderar spårvägsförbindelsen mellan Fiskehamnen och Böle. Dessutom tillkommer design- och byggarbete av gator, parker och kommunaltekniska tjänster. Spårvägslinjen kommer att förbättra Helsingfors hållbara spårvägsnätverk. Den  är i linje med Helsingfors vision om att vara den mest funktionella staden i världen.

Projektet utförs med hjälp av en projektallians, och är uppdelat i två delar. Konsortiet som består av AFRY Finland Oy, GRK Infra Oy och GRK Rail Oy har tilldelats den andra delen. Projektet kommer att genomföras i nära samarbete med kunden Helsingfors stads trafikaffärsverk (HST) och det konsortium som ansvarar för den första delen.

– Projektet bidrar till stadens utveckling och utvidgar det hållbara mobilitetsnätverket. Jag välkomnar alla till den här gemensamma projektresan från Fiskehamnen till Böle, säger Mikko Asikainen, projektledare, HST.

Utvecklingsfasen är tänkt att påbörjas i början av maj, då den slutliga omfattningen och implementeringen kommer att vara planerad, liksom kostnadsmål och incentivsystem. Beslutet om att inleda implementeringsfasen fattas under våren 2021.

– Vi är stolta över att vara med och skapa framtidens stad och dess trafiklösningar i Helsingfors. Projektet är en perfekt fortsättning till AFRYs tidigare spårvägsprojekt som gör städer ännu bättre att leva i, säger Mikko Inkala, chef för AFRYs transportverksamhet i Finland.

Den nya spårvägslinjen kommer att bidra till Helsingfors transportinfrastruktur och hållbara spårvägsnätverk, som står i konstant utveckling. Den nya linjen kopplar samman Fiskehamnen och Böle på ett smidigt sätt, och kommer även att länka samman spårväg, tunnelbana och tågnätverk med varandra.

Den nya spårvägslinjen planeras att tas i bruk hösten 2024.