Nyheter

Göteborgs hamn möjliggör inlandslagring av importgods

En hastig förändring i efterfrågan på svenskt importgods i coronavirusets spår har lett till att redan orderlagt gods på väg till Sverige i främst containers kan behöva mellanlagras. Det har framkommit i löpande dialoger med hamnens kunder.

Göteborgs hamn AB har därför tagit fram en lösning inom ramen för hamnens Railportsystem.

Ett antal Railport-terminaler med direkt järnvägskoppling till Göteborgs hamn står nu redo att mellanlagra containers och trailers – närmare godsets slutdestinationer.

Det går fort i coronatider – förändringstakten och oförutsägbarheten skapar störningar och obalanser i transportsystemet som kräver snabba lösningar. Långa ledtider på framförallt transoceant gods kombinerat med snabba förändringar till följd av coronapandemin har bland annat lett till svårigheter att prognosticera importgodsets just in time-flöden. Vid överleveranser skapas en tillfällig obalans i tillgång och efterfrågan och då behöver godset lagras – helst i närheten av slutdestination för snabb leverans till hyllan vid återfunnen balans.

Tack vare samarbetet mellan Göteborgs hamn och en rad Railport-terminaler anslutna till Göteborgs hamns Railportsystem har mellanlagringsytor identifierats runt om i Sverige, nära stora importlagerkluster i det svenska inlandet. Till dessa platser kan importgodset transporteras direkt från Göteborgs hamn i via järnvägssystemet Railport Scandinavia. Även Logent Ports and Terminals har ytor i Göteborgs hamn för tillfällig uppställning.

– Vi har fått ett otroligt gensvar där inlandsterminalerna såväl som Logent säger att man har goda möjligheter att ta emot containergods så väl som trailers för tillfällig uppställning. Vi är glada att vi tillsammans kan erbjuda detta i dessa tider som kräver hög grad av flexibla lösningar och nytänk, säger Claes Sundmark, försäljningschef (Vice President Sales & Marketing) på Göteborgs Hamn AB.