Nyheter

Skanska bygger förbifart i Tjeckien

Skanska har tecknat avtal med Tjeckiens väg- och motorvägsdirektorat om en ny förbifart utanför staden Karvina, Tjeckien. Kontraktet är värt CZK 900 M, cirka 370 miljoner kronor, vilket kommer att inkluderas i orderingången för Europa för det andra kvartalet 2020.

Projektet omfattar tre kilometer av ny väg som kommer att utgöra en förbifart sydväst om Karvina vid gränsen i öst mot Polen. Staden och dess invånare kommer därmed inte längre att belastas av transporter till och från Polen. Projektet inkluderar också en bro, en passage för fotgängare samt en kilometer med bullerreducerande barriärer.

Byggnationen kommer att starta i april 2020 med förväntat slutförande i juni 2023.