Nyheter

Driftsäkerhet och flexibilitet i fokus för bandtransportörer från Kellve

Driftsäkerheten i bandtransportörer för bulkmaterial måste vara i det närmaste absolut. Modern industri ger inget utrymme för misstag eller driftstörningar. Kellve Sweden AB har levererat mer än 19 000 enheter och utvecklar nu nya flexibla lösningar för bland annat bergtäkter där fossilfrihet är ett krav.

– Vi hjälper våra kunder med materialhanteringslösningar för transporter av bulkmaterial från en punkt till en annan, ibland med mellanlagring. Kostnadseffektivitet och hög tillgänglighet är A och O för oss. Våra anläggningar går och går med ett minimum av stillestånd, säger Jörgen Lindell, vd i Kellve Sweden AB.

I anslutning till bergmaterialindustrins färdplan för fossilfrihet talas mycket om förflyttning av material utan användning av ”gula maskiner” ofta på längre sträckor, 100 eller 200 meter eller upp till kilometeravstånd. Där är bandtransportörer en lösning.

– Många är intresserade av att flytta material med batteridrift, men problemet med eldrivna fordon är att mycket av batteriets kapacitet tas i anspråk bara för att flytta det tunga fordonet i sig. Våra transportörer rullar kontinuerligt och förflyttar material långa vägar fossilfritt.

– Vi ser med tillförsikt på en fantastisk marknad som verkligen behöver vår utrustning, fossilfria bandtransportörer som kan ersätta tunga fordon för transporter.

Kellve utvecklar och tillverkar bandtransportörer för bulkmaterial såsom bergmaterial, avfall, sågspån, flis, spannmål och bioenergi. Utöver standardsortimentet som omfattar bandbredder från 500 mm till 2400 mm har företaget möjlighet att tillverka bandtransportörer som helt utgår från kundens behov.

Lång erfarenhet

Sedan 1957 har Kellve levererat mer än 19 000 enheter för en mängd olika applikationer och ändamål. Gemensamt för dem alla är en konstruktion som är avsedd och anpassad för många års pålitlig drift. Sedan 1985 är inriktningen uteslutande bandtransporter för bulkmaterial.

Aktuella tillämpningar är flera anläggningar för fossilfri bergtransport vid infrastrukturprojektet Förbifart Stockholm

– Våra transportlösningar används för att minska lastbilstrafiken. Sprängt bergmaterial transporteras upp från tunnelbygget, krossas och mellanlagras och transporteras vidare till skeppslastare för att lasta båtar som transporterar materialet på Mälaren för att sedan lastas av på mottagningsanläggning, berättar Jörgen Lindell.

– Vi utvecklar ständigt våra lösningar och vår ambition är nu att säkerställa lösningar som möter bergmaterialindustrins färdplan för fossilfrihet. Det är något som ligger helt i tiden för samhällets utveckling.

Anrikt företag

Kellve finns med såväl konstruktion som tillverkning i Kvänum i Västergötland. Företaget grundades så tidigt som 1890 som mekanisk verkstad med fokus på lantbrukssektorn. Kunderna finns inom bergmaterialindustrin med stora byggbolag samt Trafikverket, gruvindustrin och återvinningsindustrin. Kellve omsätter 130 miljoner kronor med god lönsamhet.