Nyheter

Ny ordförande för Geoforum Sverige med fokus på smarta samhällen

Intresseorganisationen Geoforum Sverige har valt Jenny Carlstedt till ny ordförande. Jenny är digitaliseringsstrateg på Sweco och expert inom smarta städer och samhällen. Hon är en van ledare med en god insikt i utmaningarna och möjligheterna med digitaliseringen i samhällsbyggnadssektorn.

Vid Geoforum Sveriges digitala årsmöte den 21 april valdes Jenny Carlstedt, digitaliseringsstrateg på Sweco, till ny ordförande. Hon efterträder Eric Jeansson som är geodatastrateg på stadsbyggnadskontoret i Göteborgs stad.

– Jag ser fram emot att få kliva in i rollen som ordförande och fortsätta driva det fantastiska arbete som jag tycker att Geoforum gjort de senaste åren.  Det är utan tvekan så att vi står inför en spännande tid när digitaliseringen kommer att få en stor påverkan på våra samhällen och vår bransch. Detta har blivit tydligt inte minst nu under den omställning vi tvingats till under Covid19-krisen, säger Jenny Carlstedt, ny ordförande i intresseorganisationen Geoforum Sverige.

Som expert inom smarta städer och samhällen syns och hörs hon ofta i bloggar, poddar och på föreläsningsscener.

– Vi är mycket nöjda med att Jenny Carlstedt nu har klivit in som ordförande för föreningen. Hon har hög kompetens inom geodata och samhällsbyggnadsområdet. Tillsammans med övriga styrelseledamöter och kansliet driva Geoforum framåt, säger Lars Harrie, sammankallande i Geoforum Sveriges valberedning och professor vid Lunds universitet.

Vid årsmötet valdes också fyra andra nya styrelseledamöter:

Jin Moen, programchef för det strategiska innovationsprogrammet IoT Sverige. Samhällsbyggnadschefen Emma Kjernald från Kungsbacka kommun. Ulrika K Jansson, stadsbyggnadschef i Örebro kommun. Marie Nilsson, digitaliseringsansvarig i Gävle kommun.