Nyheter

Benders satsar på infrastruktur

Benders har ett växande sortiment av produkter för infrastruktur. Bland annat egen tillverkning av vägbarriärer för permanenta installationer. Dessutom erbjuds kantsten av natursten, spikade kantstöd, plattor, marksten och diverse projektunika produkter.

Benders har ett nära samarbete med Delta Bloc International som är Europas ledande utvecklare av betongbarriärer. Delta Bloc utvecklar och tar fram CE-märkta säkerhetsbarriärer till alla typer av vägar. Benders producerar barriärerna i Sverige och marknadsför dessa i Skandinavien.

– Vi har ett 20-tal produktionsanläggningar i Sverige. Det gör att vi kan minimera transporterna genom att tillverka så nära slutkunden som möjligt. Flera av våra produktionsanläggningar har dessutom egna järnvägsspår, vilket gör att vi kan transportera våra produkter miljövänligt med järnväg, säger Niklas Zellner som är ansvarig för affärsområdet Infrastruktur på Benders.

Förbifart Stockholm

Till ett av delprojekten i Förbifart Stockholm levererar Benders barriärer för höga kapacitetsklasser anpassad för motorväg. Betongbarriärer monteras i vägens mitt och på sidorna. Dessutom monteras sidoräcken vid övriga delar i projektet där det behövs.

– Ofta kräver denna typ av projekt många specialanpassningar till rådande trafiksituation. Det kan vara övergångar från två barriärlinjer till en, anpassningar till katastroföverfarter, räckesändar i betong eller en energiabsorberande krockkudde till ett räcke. I dessa fall tar vi fram de lösningar som krävs, förklarar Niklas Zellner.

Spikade kantstöd

En känd produkt för Benders inom infrastruktur är det spikade kantstödet Spikma. Tjälskjutning och tung trafik ger ofta upphov till viss rörelse i vägbanan. Dessa måste kunna tas upp av kantstödet på ett flexibelt sätt utan att det lossnar. Spikma kantstöd klarar detta genom att spikens nedträngning i asfalten kan förändras utan att det påverkar stödets förmåga att ta upp sidopåkänningar.

Spikma kantstöd har en klack där spiken sitter förmonterad. Klacken ger stödet en stabil anläggningsyta mot underlaget och förankrar stödet ytterligare i det bakomvarande fyllnadsmaterialet.

– Framförallt är det spikade kantstödet väderoberoende och kan monteras året runt.

Miljövänlig cement

I ett annat infrastrukturprojekt levererar Benders prefabricerade tunnelväggar i betong. Dom gjuts med en alternativ cement som tagits fram av Cementa, och ger lägre utsläpp av koldioxid vid tillverkningen.

– Den cementen kan även användas vid tillverkning av vägbarriärer om kunderna väljer det, berättar Niklas Zellner.

Han konstaterar att Benders styrka är det breda sortimentet. Inom infrastruktur är barriärer och räcken i betong några av de stora produkterna.

– En entreprenör som köper exempelvis vägbarriärer behöver ofta även andra produkter som kantsten, plattor eller olika produkter i natursten. Då är det en fördel att kunna ha en stark leverantör att prata med.