Nyheter

Få coronaeffekter på godsvolymerna i Göteborgs hamn

Göteborgs hamn, liksom det svenska samhället, håller öppet trots Coronaviruset. Senaste rapporten för operativ verksamhet är positiv och godsvolymerna i hamnen är fortsatt höga. Det visar hamnens volymsammanställning för årets första kvartal.

– Vi har haft stort fokus på att hålla hamnen öppen och det har vi lyckats med, det har varit en grundförutsättning. Dessutom har stora delar av Sverige varit fortsatt öppet och produktivt under pandemin, vilket gjort att coronaviruset inte lyckats göra några starka avtryck i volymerna för årets första kvartal, säger Elvir Dzanic, VD på Göteborgs Hamn AB.

Men Sverige är i högsta grad beroende av sin omvärld och trots att godsvolymerna stått starka under första kvartalet så förväntas en inbromsning under Q2 till följd av läget i omvärlden

– Göteborgs hamn är ett robust godsnav, tillsammans med våra partners står vi väldigt starka med oförändrat erbjudande och förmåga att leverera. Denna trygghet har svenska företag behov av och vi ser en tydlig tendens att fler volymer koncentreras till Göteborgs hamn, säger Elvir Dzanic.

Göteborgs hamn är redan idag Sveriges i särklass största hamn vilket också innebär att hamnens volymer ger en bild om hur handeln med omvärlden fungerar för hela det svenska näringslivet.

Container

containersegmentet har volymerna ökat med åtta procent och det är främst på exportsidan ökningen skett. I mars var exportökningen hela tio procent, vilket är en av de högre månadsvolymerna de senaste åren. På importsidan syns en nedgång till följd av minskade importvolymer från Kina, men dettakompenserades delvis av ökad import av tomma containers som behövs för landets exportföretag.

Energiprodukter

Hanteringen av energiprodukter ökade 13 procent till 5,7 miljoner ton under januari-mars. Oljemarknaden är i stor turbulens med en period av kraftigt sänkta oljepriser och en stor ökad efterfrågan av lagring. Till och med mars materialiserades inte det ökade lagringsbehovet, men det förväntas få genomslag framöver.

Bilar och roro

Göteborgs Hamn är Sveriges största bilhamn med Volvobolagen som största kund, både på export- och importsidan. Men här finns också en betydande import av flera bilmärken, till exempel Mazda, Nissan och Renault. Volvobolagen pausade fordonsproduktionen i Göteborg och Ghent under slutet av mars, men det hann inte ge några större effekter på antalet bilar skeppade över Göteborgs hamn under kvartalet, som slutade på minus en procent. Produktionen är nu igång, men det tidigare stoppet kombinerat med minskad nybilsförsäljning kommer att påverka andra kvartalet stort.

Roro-segmentet har sett en avmattningstrend efter höga nivåer de senaste åren. Den trenden har fortsatt under det första kvartalet där volymerna gick ner sex procent. Liksom i bilsegmentet hade Volvobolagens produktionsstopp bara marginell betydelse, men även där kommer större effekter att synas framöver.

Färja och kryssning

Färja- och kryssningssegmenten drabbas mycket hårt av de reserestriktioner som gäller i vår omvärld sedan mitten av mars. Stena Line har begränsat sin passagerartrafik, bland annat genom att lägga upp färjan Stena Danica, och totalt tappat 14 procent under första kvartalet. Godstransporterna fortsätter med full kapacitet till och från Tyskland och något begränsat till Danmark. Kryssningssegmentet såg fram emot det bästa året någonsin i hamnen med rekordmånga anlöp och passagerare, men alla anlöp har ställts in så här långt och i en tid framöver.

– Det är tråkigt att se hur Coronapandemin kraftigt påverkar våra passagerarsegment. Vi ser också framöver hur godssegmenten blir negativt påverkade av detta under andra kvartalet, även om det är för tidigt att sia om omfattningen, säger Elvir Dzanic.

Hamnen blickar framåt

Men tack vare att kärnverksamheterna fungerat i hamnen och att sjuktalen varit normalt låga har en viss arbetsro trots allt kunnat råda mitt i pandemin.

– Det har gjort att vi kunnat agera snabbt för att möta förändrade förutsättningar och hjälpa våra kunder med exempelvis lagringsmöjligheter i Göteborg och runt om i riket, samtidigt som vi kan blicka framåt och fortsätta jobba hårt med våra hamnutvecklingsprojekt. Vi fördjupar hamnen för att kunna ta emot framtidens större fartyg, vi utvecklar ytor för fortsatt tillväxt och är i uppstarten av stora digitaliseringsprojekt som kommer att utveckla vårt kunderbjudande radikalt. Vi fortsätter vidta försiktighetsåtgärder och följer läget noga, men det kommer en tid efter Corona som vi också måste vara rustade för, avslutar Elvir Dzanic.