Nyheter

Kraven på snabba leveranser ökar: Varannan person avskräckt av lång leveranstid

Kraven på snabba leveranser ökar: Varannan person avskräcks av lång leveranstid. Det viktigaste att kunna få hem samma dag som lagd beställning är läkemedel samt mat och dryck.

Det visar en ny undersökning från Best Transport.

En majoritet av svenskarna skulle även vända sig till en fysisk butik om ett onlineköp innebär en leveranstid på mer än tio arbetsdagar. Och för många är tiden helt avgörande för att handla överhuvudtaget. Hälften av svenskarna har nämligen helta vstått från ett köp på grund av leveranstiden.

Våra konsumtionsmönster förändras och idag är det vanligt att både vardagsinköp och nöjesshopping utförs från hemmet. Men en ny undersökning från Best Transport visar att leveranstiden många gånger är avgörande för svenskarnas konsumtion. Drygt hälften uppger att de någon gång avstått ett köp helt och hållet på grund av leveranstiden.

För fyra av tio går gränsen vid tio arbetsdagars leveranstid. Och om det skulle ta mer än 2-4 arbetsdagar skulle hela 23 procent av svenskarna istället vända sig till en fysisk butik. –Allt mer sker på mottagarens, snarare än på avsändarens,villkor. Det visar också vår nya undersökning.

– Det är därför av större vikt än någonsin att samarbetet fungerar smidigt genom hela leveranskedjan, från e-handlare till leverantör. Kunderna förväntar sig snabba och säkra leveranser. Något den som vill förbli relevant inom transport-och logistikbranschen måste ta hänsyn till och kunna garantera, säger Niklas Knight, VD, Best Transport.

Hur tålmodiga svenskarna är skiljer sig doc kåt bland länen. Best Transports undersökning visar att Kronoberg och Stockholm är de län där flest personer skulle avstå ett köp helt och hållet om leveranstiden vid en onlinebeställning överstiger tio arbetsdagar.

I Kronoberg gäller deten majoritet av invånarna och i Stockholms län närmre hälften. På Gotland är acceptansen högre. Där hade endast 21 procent av invånarna avstått från köpet om leveranstiden överstigit tio arbetsdagar.Läkemedel och mat och dryck ska gå snabbast.

Undersökningen visar även att somliga produkter behöver levereras extra snabbt.

Enligt svenskarna är de viktigaste varorna att få hem samma dag som beställningen läggs läkemedel samt mat och dryck. Minst viktiga varor att få hem samma dag visar sig vara fritids-och hobbyartiklar och inredning och möbler.

–Det blir allt tydligare att transport och logistik utgör samhällsnära tjänster som är viktiga för många, speciellt i tider som dessa.Allt fler förlitar sig på att varor som läkemedel och livsmedel ska kunna nå dem samma dag som lagd beställning, vilket visar att kravenpå,men även förtroendet för,transportaktörer ökar. Det är ett förtroende vi är stolta över och jobbar hårt fö ratt vårda, avslutar Niklas Knight, VD, Best Transport.

Om undersökningen:

Undersökningen är genomförd av opinions-och marknadsundersökningsföretaget Ipsos under 2020 på uppdrag av Best Transport. Sammanlagt genomfördes 2500 intervjuer via internet med män och kvinnor 18+ år i Sverige.