Nyheter

Volkswagen återupptar produktionen av elbilen ID.3

Volkswagen-fabriken i Zwickau startar gradvis produktionen av elbilar. Produktionen av nya ID.3 återupptogs den 23 april, initialt med reducerad kapacitet och därmed betydligt långsammare produktionstakt än normalt. Ett flertal åtgärder vidtas för att skydda de anställdas hälsa.

– Vi har alla en historisk uppgift att utföra. Denna uppgift är att skydda våra anställdas hälsa – och samtidigt kunna återuppta verksamheten på ett ansvarsfullt sätt, säger Thomas Ulbrich, medlem i Volkswagens ledningsgrupp med ansvar för elektrisk mobilitet.

Enligt Ulbrich kräver den nuvarande utmanande situationen nya prioriteringar:

– Hos Volkswagen måste hälsan gå före hastigheten. Därför är inte det främsta problemet för närvarande hur många bilar som kan byggas per dag. Det är viktigare att den omvandlingsprocess mot e-mobilitet som redan pågår börjar öka igen. ID.3 är ett av de viktigaste bilprojekten för Volkswagen.