Nyheter

Sortera – Strukturera – Städa – Standardisera – Skapa vana

Oreda kostar inte bara tid och pengar, det ökar även riskerna för olyckor i arbetsmiljön. För att minska riskerna har DENIOS satt samman en guide över 5s-metoden som dessutom hjälper till att effektivisera och strukturera arbetet. 5S är en japansk beprövad metod för att skapa ordning och reda. Metoden hjälper dessutom till att möta upp mot de krav som ställs på den moderna industriarbetsplatsen.

Konsekvenser vid oordning och dålig struktur

Föremål som ligger på marken är en av de vanligaste orsakerna till fallskador och olyckor i vardagen. De kan snabbt förvandlas till en snubbelrisk samt blockera flykt- och räddningsvägar. Om spetsiga föremål eller skarpa kanter som t.ex. spikar ligger på fel ställe, kan misstaget bli en smärtsam upplevelse för medarbetaren.

– När arbetsutrustning, verktyg eller material inte förvaras strukturerat används en stor del av tiden till att leta efter rätt föremål, arbetsflödet avbryts och medarbetare blir upptagna av att leta istället för att utföra värdeskapande uppgifter, berättar Linus Jacker, VD på DENIOS AB.

En ren och snygg arbetsplats ökar säkerheten för personer som befinner sig i lokalen. Om ytor är stökiga och orena bidrar detta till att mer smuts inte läggs märke till. Likadant fungerar det med spill, att hålla arbetsplatsen ren skapar goda rutiner.

I värsta fall kan dålig hälsa och sjukdomar bli resultatet om arbetsplatser inte rengörs regelbundet.

Sortera – Strukturera – Städa – Standardisera – Skapa vana

5S-metoden kan ge ett betydande bidrag för att minimera riskerna för olyckor på arbetet. Eftersom steg-för-steg-metodiken hjälper dig att systematiskt undersöka arbetsplatsen och därmed identifiera områden och processer för optimering. Den strukturerade metoden kan erbjuda värdefulla tillvägagångssätt, särskilt om ditt företag tidigare varit olycksdrabbat.

– Den rådande situationen i världen skapar möjligheter. Idag är det ett bra tillfälle att ta tag i företagets arbetsmiljö och minska riskerna för olyckor med hjälp av 5s-metoden, avslutar Linus Jacker.

Läs mer om hur DENIOS produktion använde 5S samt guiden hur du går tillväga kring 5s-metoden här!