Nyheter

Ny statistik från Kvdbil: Exportmarknaden för begagnade bilar backade med 35% i mars

Efter den lägsta marssiffran på många år sjönk försäljningen av begagnade bilar i Sverige under första kvartalet 2020. Störst var tappet för exportmarknaden som i mars backade hela 35 procent.

Nedgången kopplas uteslutande till den pågående coronapandemin som även fått priserna att störtdyka. Mellan januari och mars föll priserna med 12 procent och nådde den lägsta nivån på ett år. Detta visar ny statistik från bilförmedlaren Kvdbil.

Under 2018 och 2019 sjönk försäljningen av begagnade bilar i Sverige. Nedgången fortsatte under första kvartalet i år då totalt 312 471 bilar bytte ägare, en minskning med 0,7 procent jämfört med motsvarande period i fjol (314 636). Hela tappet kom under mars månad då 7 470 färre affärer genomfördes jämfört med i fjol (-6,7 %). Försäljningen till utlandet stod för drygt halva nedgången i mars och backade 35 procent. Det här visar utdrag från Bilregistret som Kvdbil sammanställt via Vroom.

– När pandemin slog till på allvar i Sverige bromsades efterfrågan upp bland svenska köpare, utbudet steg och priserna föll. Men ganska snart märkte vi att köpare och säljare började hitta varandra igen på lägre nivåer. På exportsidan blev reaktionen betydligt kraftigare och trots att kronan blivit billigare jämfört med euron under krisen ser vi ingen återhämtning. Tuffa restriktioner har minskat rörligheten och gjort det svårare att korsa gränser, säger Madeleine Fritz, försäljningschef Kvdbil.

Explosionsartad ökning av elbilar

Bland drivmedlen var det endast bensinbilar som tappade i försäljning under första kvartalet. Försäljningen av bensinbilar sjönk med 3 procent medan dieselbilar och bilar som drivs med alternativa drivmedel hade ungefär lika många eller fler transaktioner. Störst ökning stod laddhybrider och elbilar för efter att ha ökat med 60 respektive 66 procent.

– Elbilar och laddhybrider har fortfarande en mycket liten del av andrahandsmarknaden, men ökningen är explosionsartad. Det är en spännande och mycket positiv utveckling eftersom det ger fler bilkonsumenter möjlighet till ett miljömedvetet val, avslutar Madeleine Fritz.

Bild av F. Muhammad