Nyheter

Upprop från kollektivtrafiken i hela Sverige: ”Stålbad för hela branschen”

Kollektivtrafiken blöder ekonomiskt. Utan kompensation för tappade intäkter och merkostnader väntar ett stålbad för branschen redan om ett par månader.

Nu behövs en garanti om att samtliga merkostnader kopplat till kollektivtrafikens samhällsinsats i coronakrisen kompenseras av staten.

Det skriver branschorganisationen Svensk Kollektivtrafik och ordförandena för samtliga Sveriges regionala kollektivtrafikmyndigheter i ett upprop i Svenska Dagbladet den 29 april och kräver handling.

– Det är allvar nu. Om man kan stötta flyget för att inte flyga måste man kunna kompensera tågen och bussarna som rullar så att de kan fortsätta rulla. Här behövs besked för vad som handlar om 1,6 miljarder resor, 96 procent av landets busstrafik, 86 procent av landets tågtrafik och tiotusentals jobb. Annars har vi att vänta ett stålbad för kollektivtrafiken i hela landet, säger Kristoffer Tamsons, ordförande för Svensk Kollektivtrafik.

– Kollektivtrafiken blöder ekonomiskt, över hela landet. I uppropet är representanter för alla län och alla regionala kollektivtrafikmyndigheter eniga då man delar problembild och behov av lösning. Det behövs en statlig garanti om att samtliga merkostnader kopplat till kollektivtrafikens samhällsinsats i coronakrisen kompenseras för, säger Helena Leufstadius, VD för Svensk Kollektivtrafik.

Fakta:

I uppropet framgår att kollektivtrafiken har lyckats upprätthållas genom coronakrisen så här långt, trots nya statliga krav och uppmaningar som lett till minskat resande. Men detta kommer inte gratis.

Utan kompensation kommer det att slå mot trafikens möjligheter att bidra till samhällets robusthet nu, men också förmåga till återställning efter hanteringen av covid-19. På kort sikt väntar neddragningar av trafikutbudet och indragna linjer. Därefter väntar höjda biljettpriser och den överhängande långsiktiga risken att trafikföretag helt går under när ekonomin tryter.

Regeringarna i Danmark och Norge har redan tydligt samlat sig till stöd för kollektivtrafiken med riktade miljarder. Avsändarna till debattartikeln kräver att Sveriges regering och riksdag nu också tar sitt ansvar för att säkra kollektivtrafikens finansiering, med en garanti för statlig kompensation. Låt inte coronakrisen bli krisen där den svenska kollektivtrafiken blev ett av offren.

Läs uppropet här!

Undertecknarna är:

Kristoffer Tamsons (M)
Ordförande för Svensk Kollektivtrafik och ordförande för SL

Ulrika Frick (MP)
Första vice ordförande för Svensk Kollektivtrafik och ordförande för Kollektivtrafiknämnden i Västra Götaland

Tommy Levinsson (S)
Andre vice ordförande för Svensk Kollektivtrafik och ordförande för Kollektivtrafiknämnden i Västmanland, Västmanlands Lokaltrafik

Peter Christensen (L)
Ordförande för trafiknämnden i Region Blekinge, Blekingetrafiken

Gösta Bergenheim (M)
Ordförande för Hallandstrafiken

Johan Örjes (C)
Ordförande för trafiknämnden i Region Uppsala, UL

Miko Månsson (S)
Ordförande för Östgötatrafiken

Julie Tran (C)
Ordförande för trafik- och samhällsplaneringsnämnden Region Östergötland

Carina Bengtsson (C)
Ordförande för trafiknämnden i Region Kronoberg och Länstrafiken Kronoberg

Monica Johansson (S)
Ordförande för Regionala utvecklingsnämnden i Sörmland, Sörmlandstrafiken

Margareta Rönngren (S)
Ordförande för Länstrafiken Västerbotten

Lars Lilja (S)
Ordförande Kollektivtrafikutskottet, Region Västerbotten

Per Wahlberg (M)
Ordförande för Kommunalförbundet Kollektivtrafikmyndigheten i Västernorrlands län

Nina Höijer (S)
Ordförande för samhällsbyggnadsnämnden och Länstrafiken Örebro

Jesper Johansson (MP)
Ordförande för Kollektivtrafiknämnden i Region Värmland, Värmlandstrafik och Karlstad buss.

Karl-Johan Boberg (C)
Ordförande för Kollektivtrafiknämnden på Gotland

Anders Öberg (S)
Ordförande för regionala kollektivtrafiken i Norrbotten och Länstrafiken Norrbotten

Nils Harnesk (S)
Ordförande för Luleå Lokaltrafik

Carina Zachau (M)
Ordförande för Kollektivtrafiknämnden i Region Skåne, Skånetrafiken

Ulf Berg (M)
Ordförande för Kollektivtrafiknämnden i Dalarna, Dalatrafik

Peter Vretlund (S)
Ordförande för Kollektivtrafiknämnden i Region Kalmar, Kalmar länstrafik

Karin Ekblom (M)
Ordförande för Länstrafiken Jämtland, Länstrafiken i Jämtlands län

Marcus Eskdahl (S)
Ordförande för nämnden för trafik, infrastruktur och miljö i Region Jönköping, Jönköpings länstrafik

Fredrik Åberg Jönsson (V)
Ordförande för Hållbarhetsnämnden i Region Gävleborg, X-trafik.