Nyheter

Stockholmsvägen i Malmö ska bli trefilig

Kollektivtrafiken kommer att kunna ta sig fram smidigare på Stockholmsvägen i Malmö från och med i höst. Den södergående körbanan ska byggas om för att få tre körfält från Sjölundaviadukten och vidare in mot centrala Malmö. Ett av körfälten vigs särskilt åt bussar och blir ett så kallat ”busskörfält”. Arbetet startar måndag den 4 maj och beräknas vara klart i början av juli.

Satsningen är en del av Malmös arbete att skapa en stad som ska hålla i många generationer framöver. Vi planerar för stora satsningar på kollektivtrafik och cykelbanor som binder ihop stadens olika delar. Arbetet på Stockholmsvägen säkerställer dessutom framkomligheten under bygget av Södra stambanan.

På måndag den 4 maj startar arbetet med att bygga en extra körfil på Stockholmsvägen och att bredda korsningen med Hornsgatan. Den södergående körbanan på Stockholmsvägen ska byggas om under våren och sommaren och har därefter tre körfält från Sjölundaviadukten och vidare in mot centrala Malmö. Arbetet beräknas vara klart i början av juli. I augusti startar arbetet med att bygga ett nytt mitträcke.

Södra stambanan

Södra stambanan mellan Malmö och Lund byggs ut från två till fyra spår. Med ett extra körfält för busstrafiken på Stockholmsvägen säkerställer vi dessutom framkomligheten inför avstängningen av tågtrafiken på Södra stambanan som sker under en vecka i slutet av augusti, i samband med byggnationen av fyra spår mellan Malmö och Lund.

En del av något större

2050 beräknas vi vara 500 000 invånare i Malmö som ska leva, bo, verka och förflytta sig. De kommande femton åren satsar Malmö extra kraftfullt på att skapa en stad som ska hålla i många generationer framöver. Vi planerar för stora satsningar på kollektivtrafik och cykelbanor som binder ihop stadens olika delar – med målet att alla ska ha lika tillgång till staden. Allt för att Malmö ska bli ännu lite bättre, tryggare och trivsammare.