Nyheter

Open Infra anslutar hushållen i Bollebygd

Det handlar om ca 1 000 hushåll i Bollebygds landsbygd som fortfarande saknar fiber, men som snart kommer att få ta del av snabbare och stabilare bredband.

Bredbandsutbyggnaden i Bollebygd är till stora delar färdigutbyggd, det är bara delar av landsbygden som fortfarande saknar fiber.

Under ett extrainsatt möte den 20 april beslutade kommunstyrelsen att teckna avtal med Open Infra för att skapa möjlighet för en god bredbandsutbyggnad i kommunen och den 30 april blev samverkansavtalet undertecknat av båda parter.

– Vi är glada över att få färdigställa Bollebygds landsbygd med fiberinfrastruktur, något som blir allt viktigare ju mer samhället digitaliseras med allt från doktor online till att göra bankärenden, säger Johan Sundberg, vd och grundare av Open Infra.

Avtalet mellan Bollebygds kommun och Open Infra är en komplettering till avtalet som kommunen sen tidigare har med TeliaSonera.

Målet är att bygga god bredbandstäckning på landsbygden i enlighet med regeringens bredbandsmål som säger att 95 % av alla hushåll och företag bör ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s senast år 2020. År 2025 är målet att 98 % av Sverige ska ha tillgång till 1Gbit/s.

– Kommunens syfte med att teckna ett samverkansavtal är att få en så snabb och omfattande utbyggnad som möjligt och därför har kommunen valt att teckna avtal med Open Infra, säger kommunalråd Michael Plogell.

Bild av William Iveil