Nyheter

Försäljningen av begagnade personbilar: Exporten ökar – inhemsk försäljning sjunker

Under april månad minskade antalet sålda begagnade bilar till privatpersoner med 5,6 % jämfört med samma månad 2019. Räknat i antal bilar såldes det 87602 bilar, vilket är 5177 mindre begagnade bilar än i april 2019, enligt fordonsauktionsföretaget BCA Vehicle Remarketing.

– Vi ser återigen en liten minskning i försäljningen av begagnade bilar. Det som är intressant är att förhållandet i försäljningen från privatpersoner till privatpersoner och bilhandeln till privatpersoner är relativt oförändrad. Vi tror dock att utvecklingen att Bilhandeln tar marknadsandelar fortsätter så fort läget normaliseras,  säger Johan Browaldh Sales Manager Sweden på fordonsauktionsföretaget BCA Vehicle Remarketing.

Totalmarknaden minskade med 5,6 % i april

Under april månad såldes det 87602 begagnade bilar till privatpersoner (fördelat på bilhandeln, 41 233 privatmarknaden 43 826 och företag 2 543), vilket är en minskning med 5,6 % jämfört med samma månad förra året.

Bilhandeln minskade med 5,2 % i april

Bilhandeln sålde totalt 41 233 begagnade bilar till privatpersoner under april månad, vilket är en minskning med 5,2 % jämfört med samma månad förra året.

Privatmarknaden minskade med 6,2 % i april

43 826 bilar bytte ägare mellan privatpersoner i april månad, vilket är en minskning med 6,2 % jämfört med samma månad förra året.

– Försäljningen av begagnade bilar minskade något även i april men vi kan se ett tydligt trendbrott för exporten i v 16. Från att ha legat på låga nivåer i mars och början av april ökade den till över 40% av försäljningen och har sedan bibehållits. Våra handlare i Sverige får nu återigen konkurrens från handlare i hela Europa. Det i kombination med att lagren töms på nya bilar ökar efterfrågan på nyare begagnade bilar. Det märks inte minst på prisbilden som nu är tillbaka på samma nivåer som innan Corona-pandemins genomslag i branschen,  fortsätter Johan Browaldh.