Nyheter

Svenska Railcare tecknar nytt ramavtal med brittiska Network Rail

Network Rail har det övergripande ansvaret för anläggning och underhåll av stora delar av det brittiska järnvägsnätet. Network Rail har tecknat ett nytt ramavtal med Railcare som gäller från den 8 maj 2020 till den 8 maj 2021.

Samtliga Network Rails avdelningar och fem geografiska banområden har möjlighet att använda sig av ramavtalet och kan avropa tjänster kontinuerligt. Ramavtalet innehåller inga begränsningar eller garantier varken för leveransvolym eller omsättning.

– Det är nu andra året på budgetperioden CP6 i Storbritannien och med det fortsatta samarbetet ser vi återigen fram emot att vara en del av Network Rails satsningar under denna period. Det sker nu mycket planering inför det kommande året tillsammans med kunden och jag är återigen glad över att Network Rail uppskattar våra produkter och tjänster, säger Daniel Öholm, CEO Railcare Group AB.