Nyheter

Klubbat idag: Riktat stöd till Sveriges kollektivtrafik

Regeringen har idag presenterat ett tillfälligt riktat bidrag på 3 miljarder kr till de regionala kollektivtrafikmyndigheterna.

– Med dagens besked erkänns vår samhällsinsats och att staten måste kompensera för den insatsen. Det är välkommet. Återstår samtidigt att se hur långt detta räcker. Till följd av coronakrisen blöder kollektivtrafiken i Sverige över en miljard kronor i månaden. Även om varje krona som säkrar bussarna och tågen är välkommen kommer dagens besked att behöva följas av fler om vi ska få stopp på blödningen, säger Kristoffer Tamsons, ordförande för Svensk Kollektivtrafik.

– Det är glädjande att samarbetet med samtliga RKM och SKR har gett effekt och ger oss ett andrum i nuläget. Men vi behöver fortsätta arbetet för att säkerställa ytterligare kompensation för hösten och de utmaningar vi står inför nästa år, säger Helena Leufstadius, VD Svensk Kollektivtrafik. Det är också viktigt att vi tillsammans med Trafikverket kan jobba vidare med en bra fördelningsmodell av det riktade bidraget.

Bild av Christer Mårtensson