Nyheter

Tre IT-ledare: Så påverkas vi av corona-krisen

Sedan mars har de allra flesta svenskar behövt arbeta hemifrån – det har ställt nya krav, inte minst på ledarskap. Dagens Infrastruktur har fått ta del av tre IT-ledares synpunkter på hur deras företag har påverkats av Corona-pandemin.

Seppo Kuula, vd Enfo.

Hur har ni organiserat arbetet under den här tiden?

– Vi uppmanade tidigt till distansarbete för att bidra till en minskad smittspridning i samhället och för att säkra våra medarbetares och kunders hälsa. Vi har också skapat separata arbetsgrupper som fokuserar på effekterna för anställda och kunder men även finansiellt, allt stöttat av vårt kommunikationsteam. Vår ledningsgrupp träffas två gånger i veckan för att stämma av läget och vi stöttar också vårt kommunikationsarbete och det lokala ledarskapet på våra kontor i Sverige och Finland.

Vilka har varit de största utmaningarna med att leda organisationen under en sådan här period?

– Det har naturligtvis varit turbulent som för de flesta företag. Vi har inte sett några stora effekter ännu, men några kunder lider och vi måste göra allt för att supportera dem samtidigt som vi tar hand om vår egen verksamhet. Vi kan bara ta oss igenom denna kris tillsammans. Vi har reviderat våra tillväxtplaner och fokuserar på kortsiktig hållbarhet när det gäller kassaflöde och flexibilitet inom våra tjänster. Vi arbetar agilt vilket har varit en stor fördel i den här oförutsedda situationen.

Vilka är de viktigaste lärdomarna ni tar med er inför framtiden?

– Vi har visat för oss själva att vi kan vara lika produktiva även om vi arbetar på distans. Generellt tror jag att antalet fysiska möten och krav på samlokalisering kommer att minska även på lång sikt. Hos oss har också nya kreativa samarbeten skapats mellan team, ledning och marknader, så att vi snabbt kan säkra våra kunders utmaningar med tillgänglighet och säkerhet för plattformar, operativsystem och data dygnet runt. Den här extraordinära kämpaglöden tar vi med oss även i framtiden

Johan Östlund, enterprise-chef Dell Technologies Sverige.

Hur har ni organiserat arbetet under den här tiden?

– Såväl den globala ledningen som den lokala för respektive land satte upp en tydlig informations- och ledningsstruktur inklusive utbildning för hur vi på bästa sätt ska kunna stötta samtliga medarbetare och hjälpa våra kunder. Alla ledare inom organisationen har haft dagliga check-ins med sina medarbetare och företagshälsovården har öppet dygnet runt för att stötta och hjälpa anställda som behöver hjälp eller som har en anhörig som har drabbats.  

Vilka har varit de största utmaningarna med att leda organisationen under en sådan här period?

– Vi har framför allt prioriterat våra yngre medarbetare och ledare som inte har genomlevt en tidigare kris eller marknadsomställning. De seniora ledarna har stöttat och bidragit med erfarenheter om hur personer upplever olika skeenden i kriser och hur vi på bästa sätt kan fånga upp och stötta varje individ. Vi bestämde oss i ett tidigt skede att vi som företag ska vara i bättre form än vad vi var när covid-19-situationen startade. Om alla tänker att detta kan skapa en bättre miljö för anställda, samhället och arbetsgivare är det möjligt att det leder till något bra när vi väl är igenom covid-19.

Vilka är de viktigaste lärdomarna ni tar med er inför framtiden?

– Kortsiktigt så är det vikten av att fånga upp alla yngre medarbetare som aldrig har upplevt en kris och sätta en tydlig struktur och medvetenhet om att vi tillsammans kommer klara. Rent tekniskt så är det väldigt viktigt att använda påslagna kameror under våra möten så att alla syns och får en möjlighet att dela sina tankar och kroppsspråk. Långsiktigt har vi nu lärt oss att detta är det nya normala och att vi inte kommer vara kvar där vi var innan covid-19-utbrottet, utan vi kommer flytta fram digitaliseringen och dess möjligheter med ett par år när vi är igenom detta. Personligen tror jag att vi kommer få se flera arbetsplatser där anställda väljer att jobba hemifrån och samtidigt skapa ett miljövänligare samhälle.

Regina Donato Dahlström, Sverige-vd IP-Only.

Hur har ni organiserat arbetet under den här tiden?

– Vi hade redan en kontinuitetsplanering som vi följer, så även om det är en unik situation ingen kunde planera för i detalj så har såväl krisledningen som övriga företaget varit så förberedda som vi kunnat. It-mässigt hade vi redan ett digitalt arbetssätt med inarbetade verktyg, däremot har den sociala aspekten kanske varit det mest utmanande. Människan är social, och dessa tider så går det inte att vara det på samma sätt.

Vilka har varit de största utmaningarna med att leda organisationen under en sådan här period?

– Jag tror på mänskliga mötet, och även om vi även i vanliga fall använder videokonferenser och chattar så blir det ändå en annan styrning när man inte kan ses fysiskt åtminstone någon gång per vecka. Men jag aktar mig från att säga att vi har utmaningar. Ett sjukvårdsbiträde som varje dag riskerar att bli smittad på ett sjukhus har utmaningar, städare och tågförare i riskmiljöer har utmaningar. Vi i it- och telekombranschen har den stora lyxen att kunna arbeta till största delen hemifrån, och slipper också den ständiga riskmiljön. Det är inte ett dugg synd om oss.

Vilka är de viktigaste lärdomarna ni tar med er inför framtiden?

– Vi har hittat nya vägar att fortsätta hålla en hög nivå och leverera kvalitet till våra kunder – det är jag mycket stolt över och något vi ska ta med oss. Digitala arbetssättet har vi haft tidigare, men självklart så kommer denna period göra oss ännu mer vana att arbeta – och inte minst leda – på distans. Coronasituationen har gjort att vi blivit bekväma med videomöten över hela företaget, och detta är något vi kommer att utnyttja även när vi återgått till kontoren. Morgondagens möten kommer att vara mer effektiva, smarta och i många fall även mer personliga.

På bilden: Regina Donato Dahlström, Sverige-vd IP-Only