Nyheter

Ny tunnelbana kan ge 140.000 nya jobb och 16 nya miljarder i intäkter

Nya beräkningar visar att den pågående utbyggnaden av tunnelbanan i Stockholm kommer att generera jobb motsvarande 140.000 årsarbetare. Med 140.000 fler sysselsatta kan väntas 16 miljarder i nya intäkter till staten, bara i form av nya arbetsgivaravgifter. Totalt uppskattas bygget kunna generera 34 miljarder kronor i ökade skatteintäkter till stat och kommuner.

– Motsvarande 140.000 jobb är inte kattskit. Det visar vilken betydelse för hela Sverige som tunnelbanan har redan under byggtiden. Inte minst i tider av kris och prövning krävs att vi tar ansvar för att hålla i och hålla ut i framtidsbyggen likt detta. När tunnelbanan en gång började byggas var det brinnande världskrig. Då som nu är den en symbol för jobben, tillväxten och framtiden, säger Kristoffer Tamsons (M), trafikregionråd och ordförande för SL.

– Tre mil nya t-banespår, 18 nya stationer och ökad sysselsättning motsvarande 140.000 årsarbetare i gröna jobb. Tunnelbaneutbyggnaden är ett klockrent exempel på gröna investeringar som behövs nu. Därför är det viktigt att vi alla också tar ett gemensamt ansvar för finansieringen. Vi kan inte pausa framtiden och omställningen till ett hållbart samhälle, säger Tomas Eriksson (MP) miljö- och kollektivtrafikregionråd.

Fakta:

Utbyggnaden av tunnelbanan innebär bygget av 18 nya stationer samt 3 mil nya spår och tunnlar. I den första etappen byggs tunnelbana mellan Akalla och Barkarby, Odenplan och Arenastaden, Kungsträdgården och Nacka-Söderort. I ett nästa steg ska tunnelbana byggas mellan Älvsjö och Fridhemsplan. Berörda kommuner kommer samtidigt bidra med totalt drygt 130.000 nya bostäder.

Enligt nya uppgifter från Förvaltningen för utbyggd tunnelbana kommer det pågående bygget av ny tunnelbana i Stockholm att generera sysselsättning under utbyggnadsarbetet motsvarande 140.000 årsarbetare (ett årsarbete motsvarar det arbete en heltidsanställd person med normal arbetstid genomför under ett år).

Med sysselsättningseffekter följer också ekonomiska effekterna för staten såväl som för länets kommuner. Med 140.000 fler årsarbeten uppskattas staten få ett totalt tillskott på 24 miljarder kronor i intäkter, varav cirka 16 miljarder kr i arbetsgivaravgifter och cirka 8 miljarder kronor i momsintäkter. Kommunerna uppskattas även erhålla ytterligare cirka 10 miljarder kronor i kommunalskatt.

Samlat uppskattas således staten och berörda kommuner tillsammans att erhålla åtminstone 34 miljarder kronor i ytterligare intäkter.

För att tydliggöra storleken på det antal årsarbeten som kommer krävas för en utbyggd tunnelbana kan siffran sättas i perspektiv till andra storheter på arbetsmarknaden. Ett sådant exempel är att de hälso- och sjukvårdsanställda i samtliga Sveriges regioner som 2019 tillsammans uppgick till 149.677 årsarbetare.