Nyheter

Dalarna får bättre vägar och broar

Sommaren närmar sig och det innebär att Trafikverket snart drar igång arbetet med att förbättra vägarnas beläggning på många håll i Dalarna. Även många broar åtgärdas under sommarmånaderna.

Ett 20-tal slitna sträckor i Dalarnas vägnät kommer att få ny beläggning i sommar. De flesta av arbetena kommer att utföras under juni, juli och augusti. Det är större vägar och länsvägar som prioriteras. För vissa har det länge funnits ett behov och flera vägar är särskilt viktiga för tunga transporter och pendlare. Syftet är att öka trafiksäkerheten.

– Beläggningssäsongen sträcker sig normalt från maj till och med september. Under den perioden håller luften och underlaget tillräckligt hög temperatur för att resultatet ska bli bra på lång sikt, säger Erik Stigsmark, projektledare på Trafikverket.

En asfaltsbeläggning håller i genomsnitt 10–15 år innan den behöver förbättras. Det översta lagret av den gamla asfalten värms upp och sedan smälter man in den nya asfaltsbeläggningen. När man gör det kan det se ut som att det brinner i vägkanten.

– En del vägsträckor som vi belägger i sommar blir en fortsättning från där vi slutade ifjol, där behoven finns. Ett exempel är väg 69 där vi fortsätter från Fäggeby till Hedemora och från Jungfrurondellen i Falun vidare till Grycksbo. Detta är viktiga sträckor som bland annat binder ihop städer med ytterområden och landsbygd för pendlare, säger Erik Stigsmark.

För en del av vägarna krävs flera åtgärder som tar längre tid och kostar mer. Ett exempel på en väg med stora grundproblem är väg 888 mellan Enviken och Marnäs, som varit dålig en längre tid. Där ska bland annat dåliga delar i vägen grävas ur och fyllas med nytt material, och vägtrummor ska bytas. Vägen får ny beläggning nästa år.

Andra förberedande åtgärder inför ett beläggningsarbete är att plocka bort större stenar ur vägen och att lappa igen spår som bildats där vägen blivit sliten. Det ska göras på väg 707 mellan Furudal och länsgränsen mot Gävleborg, som har stora förbättringsbehov och mycket tung trafik.