Nyheter

Flexibla köpmodeller är lagringsföretagets hemliga vapen

Med flexibla lösningar hoppas Infinidat ta större andelar på lagringslösningar. Kunderna kan välja, blanda och byta köpmodeller, oberoende av användningsfall.

Synen på lösningar för att lagra data förändras ständigt. Nya aspekter dyker upp och blir viktiga, för att sedan stanna kvar i kravbeskrivningarna. Kapacitet, prestanda, tillförlitlighet, flexibilitet, säkerhet, säkerhetskopiering och återställning, möjligheter att särskilja utrustning för till exempel realtidslösningar och arkivering, och säkert ännu fler aspekter, är alla viktiga. Och, naturligtvis, kostnad.

Kostnad är en komplicerad fråga vad gäller lagring.

Till att börja med, vad är det som kostar och vad är det som bör kosta?

Traditionellt har företag och organisationer betalat för diskar, annan teknikutrustning, samt i vissa fall mjukvara. Då har det handlat om investeringar, eller inventarier (Capex). Sedan kostar det förstås att ha personal som sköter lagringen, samt för lokaler där utrustningen finns, vilket är löpande kostnader (Opex). Med molnets intåg betalar man oftast för lagrad volym per tidsperiod, vilket är en löpande kostnad.

Det finns många problem med att hantera kostnader, förutom att de kan bli för höga. Vissa företag föredrar investeringar, andra löpande kostnader. Även om ett företag vill köpa viss utrustning som investeringar kanske det inte finns pengar budgeterade för det, medan budget för löpande drift finns, men inte får belastas. Och vice versa.

Lägg till det att behoven kan förändras. Ett företag som föredrar investeringar i allmänhet kanske vill finansiera utrustning för experimentella projekt löpande, för att sedan köpa utrustning som investeringar när lösningarna tas i skarp drift.

Ett problem med det här är förstås att ansvarsfulla chefer håller i pengarna de ansvarar för. Även om det vore bättre för företaget i stort att flytta pengar mellan olika typer av budgetar så är det svårt att göra det.

Infinidat är en leverantör av lagringslösningar som tar fasta på all den här problematiken. Förutom att ha uppmärksammats för tekniskt avancerade och nytänkande lösningar som ofta ses som kostnadseffektiva anstränger man sig för att erbjuda flexibla köpmodeller, eller prismodeller kanske man ska kalla dem. Infinidat riktar sig mot kunder som har egna lagringslösningar.

Under en virtuell presskonferens nyligen lade företagsledningen för Infinidat ner stor energi på att berätta om hur man tänker kring köpmodellerna. Det finns tre modeller, som alla kan tillämpas oberoende av användningsfall:

•       Traditionella köp, alltså Capex.

•       Betala för användning per månad, alltså Opex. Den här modellen kallas för FLX. Kan det kanske stå för flexibel? Man kan säga att det är som att köpa lagringskapacitet i molnet, fast lagringen sker i egen regi.

•       En modell som kallas COD (capacity on demand). Den går ut på att kapacitet som inte utnyttjas finns på plats, men inte kostar något förrän den utnyttjas. Tanken är att det ska vara enkelt och gå snabbt att ta mer kapacitet i anspråk.

Så här långt kanske Infinidats erbjudande inte verkar skilja sig åt så mycket från de flesta konkurrenter. För att erbjuda flexibilitet för vd:n Moshe Yanai och Europachefen Dan Shprung fram följande argument:

•       Det går att blanda modeller.
•       Det går att byta modeller.
•       Avtalstiderna kan vara korta, i vissa fall bara en månad.

 

– COD-modellen erbjuder en dold belöning. Kapaciteten finns där och är enkel att ta i bruk om den behövs, säger Moshe Yanai.

Ett tänkbart scenario är att en kund föredrar Capex, men ser ett kortsiktigt ökat behov under bara en månad. Då går det att fortsätta som vanligt med köpta lösningar och betala löpande under en månad för den extra kapacitet som behövs.

Antalet tänkbara scenarier är många, poängen är att kunden ska kunna välja.

– Man kan till exempel tänka sig att en avdelning på ett företag ska driva ett litet projekt. Då kan de betala löpande och behöver inte gå via IT-avdelningen, förklarar Dan Shprung.

För att dra nytta av den här flexibiliteten krävs det naturligtvis att både kundföretag och i vissa fall även företag i kanalen också kan agera flexibelt. Om så är fallet ökar valfriheten vad gäller finansiering av lagringslösningar.

Men är det här en lösning för alla? Infinidat har ett klart fokus på stora kunder, man talar om ett lagringsbehov på 200 TB och uppåt, till petabyteklassen.

– I dag ger våra lösningar mest värde för stora kunder, men vi kommer att röra oss neråt, säger Moshe Yanai.

– Utvecklingen går mot att alla företag lagrar allt mer data. Även mindre företag behöver mer lagringskapacitet. Men vi kommer att ta fram mindre lösningar i framtiden när de efterfrågas, säger Dan Shprung.

Av Lars Danielsson