Nyheter

Freno bildar ny koncern

Piteå företaget FRENO bildar ny koncern genom att moderbolaget FRENO Holding förvärvar U-liftAB i Backaryd utanför Ronneby av Nordic Vehicle Conversion.

FRENO och U-lift bildar tillsammans en ledande koncern på marknaden för luftfjädringssytemoch chassilösningar för fordon samtpersonliftar för tåg. Den nya koncernenblirredan från start en ledande leverantör i Europa inom dessa produktområden.

Försäljningen i Sverige och ett 10-tal exportländer beräknas redaninnevarande år (2020) bli över 100MKR med ca 30 medarbetare.

Koncernmodern FRENO Holding ägs av Fredrik Jonsson Umeå, Jan Fransson Piteå, Erik Fahlgren Skellefteå samt Robert Sjölund Stockholm. I dotterbolaget Freno AB går bolagets Vd JohnLidman in som delägareägare och i dotterbolaget U-lift AB går bolagets Vd Mattias Olsson in som delägare.

FRENO och U-lift kommer att fortsätta som självständiga bolag under ledning av sina respektive Vd. Båda bolagen har för närvarande god marknadsposition,orderstockoch produktionssituation som möjliggör fortsatt utveckling och tillväxt, och där det i nuläget inte planeras för några förändringar.

– Det är inspirerande att få komma in i en företagsgrupp med engagerade industriella ägare och där det finns ett uttalat tillväxtfokus inom våra branscher, säger Mattias Olsson, VD U-lift.

– Med vårt tydliga fokus på luftfjädringssystem och chassilösningar i FRENO så ser vi stora fördelar för oss att nu få tillhöra en koncern och därmed totalt sett få bredda vårt erbjudande till marknaden., säger John Lidman, VD FRENO.

– Vi ser många spännande möjligheter i att utveckla både produkter ochmarknader förbådeU-lift och FRENO, säger tillträdande Styrelseordförandeför FRENO Holding, Fredrik Jonsson.