Nyheter

Vägbelysning rustas upp med den senaste tekniken

Nu ska belysningen som sitter monterad längs E14 genom Pilgrimstad byggas om och rustas upp för att ge bättre ljusflöde, energibesparing och trafiksäkerhet.

Trafikverket ser löpande över vägbelysningen i hela landet för att anpassa den till dagens behov. Förhållanden och behov har ofta ändrats sedan belysningen en gång sattes upp. Den nuvarande anläggningen i Pilgrimstad har nått sin livslängd och nu ska en modern belysningsanläggning monteras längs E14 genom Pilgrimstad.

Belysning där det behövs

Trafikverkets grundprincip för belysning är att det ska finnas god belysning där den behövs för att öka trafiksäkerheten. Vägbelysning ska finnas framför allt i komplicerade trafikmiljöer och där många går och cyklar. Belysningen i Pilgrimstad förstärks därför vid övergångsställen och busshållplatser samt längs gångvägen som löper parallellt med E14. På andra sträckor där bilarnas egen belysning är fullt tillräcklig monteras belysningen ner och ersätts inte.

Hållbar belysning

Trafikverkets uppdrag är även att minska energianvändningen inom transportsektorn. Armaturerna byts ut till LED-ljus. Det är den senaste tekniken med bättre ljusflöde som riktar ljuset dit det gör nytta och ger mindre oönskat ljus som kan störa människor, djur och natur. LED-armaturerna ger en energibesparing på cirka 33 procent.

Krocksäkra stolpar

De nya belysningsstolparna är krocksäkra. De ger efter vid en krock och fungerar som en passiv säkerhetsåtgärd för att minska skaderisken för personer och fordon.

Arbetet pågår maj till augusti

Upprustningen av belysningsanläggningen längs E14 i Pilgrimstad startade den 12 maj och planeras att pågå till mitten av augusti. Under denna period byts 38 gamla stolpar ut till nya, men elva stolpar vid den östra infarten ersätts inte. Under arbetet kan det bli begränsad framkomlighet med viss omledning i trafiken.