Nyheter

Sensys Gatso implementerar sin programvara ”Low emission zone” för miljözoner i Amsterdam

Sensys Gatso Group har genom sitt dotterbolag Sensys Gatso Netherlands BV, fått ett slutgiltigt godkännande från sin kund, Amsterdams stad, för implementering av PULS, som används för automatiserad övervakning av Amsterdams miljözon

Amsterdams mål är att kombinera och integrera övervakning av miljözoner, trafikinformation i realtid och ett trafikdatasystem i en enhetlig framtidssäkrad plattform som enkelt kan modifieras baserat på (politiska) förändringar, behov och nya bestämmelser.

Amsterdam har valt Sensys Gatsos PULS-plattform som kärnan i lösningen, och som gör det möjligt för Amsterdams stad att övervaka efterlevnad av sina regler och policys.

Sensys Gatso har anslutit tredjeparts kamerainstallationer vilka är placerade på strategiska platser och alla vägar som ger tillgång till stadens centrum. Vår PULS-analysplattform använder dessa kameror för att kategorisera och verifiera all inkommande trafik i realtid.

Åtkomstbegränsningar för fordon med förorenande gamla dieselmotorer, gamla mopeder och scooters, taxibilar, touringbilar och andra konfigurationer lagförs automatiskt.

Martin Aikema, Business Development Manager, kommenterar affären:

– Vi är glada över att ytterligare bidra till en hållbar och ren miljö i staden Amsterdam. PULS kommer dramatiskt att förbättra effektiviteten i analysarbete och övervakning i syfte att hjälpa staden att uppfylla de riktlinjer för luftkvalitet som fastställts av WHO för 2030.