Nyheter

Västen som räddar liv

Sverige och Svenska Kryssarklubben är en del av den internationella ”Wear It!” kampanjen, som 2020 inträffar mellan den 15-21 maj. Svenska Kryssarklubben arbetar i Sjösäkerhetsrådet tillsammans med ett flertal organisationer och myndigheter som nu vill uppmärksamma nyttan av att använda flytväst på sjön.

Årligen, i Sverige, mister ca 20 personer livet till följd av drunkning i samband med olyckor där fritidsbåtar är inblandade. I genomsnitt är 80 procent av drunkningsoffren män mellan 50 och 90 år och hela 90 procent saknar flytväst när de hittas.

– Den som oväntat och ofrivilligt faller i sjön befinner sig i en farlig situation. Det plötsliga, oväntade fallet är en helt annan sak än att frivilligt hoppa i vattnet i samband med bad och lek. I Sverige är vårt sjö- och havsvatten nästan alltid farligt kallt säger Fredrik Norén, Generalsekreterare Svenska Kryssarklubben.

Den omedelbara köld-chocken som inträffar då man plötsligt hamnar i vattnet leder till häftig andhämtning, hyperventilering. Med lite otur kan det leda till våldsamma kallsupar som i sin tur kan leda till drunkning. Bästa skyddet mot hyperventileringen är bra klädsel och en flytväst.

Av de 252 personer som drunknat i samband med fritidsbåtar de senaste tio åren skulle alltså 125 personer kunnat ha överlevt om de använt flytväst. Och hela 227 personer skulle överlevt om de använt flytoverall och kunnat larma!