Nyheter

HCL lanserar ett Virtual Distributed Agile-ramverk

Teknologiföretaget HCL Technologies (HCL) lanserade idag ramverket Virtual Distribuerad Agile, som ska möjliggöra för företag att påskynda sina smidiga digitaliseringsresor för globalt distribuerade team.

Lanseringen kommer vid en tidpunkt då COVID-19-pandemin har tvingat organisationer, dess anställda och partnernätverk till distansarbete, vilket har öppnat för en framtid med permanenta distanssamarbeten.

Medan fysisk närhet antingen kommer att vara otillgängligt eller starkt begränsat en tid framöver, så kommer världen efter COVID-19 fortfarande att kräva att företag påskyndar sina digitala transformationsresor. HCL har därför kombinerat sin gedigna ”scaled distributed agile”-erfarenhet i stora företag, med en distansarbetande personalstyrka för att skapa ramverket Virtual Distribuerad Agile.

HCLs Virtual Distributed Agile är ett branschledande Scale Distributed Agile-ramverk och kan hjälpa stora företag att säkerställa digital acceleration, även med en arbetskraft och ett partner-/leverantörsnätverk på distans, för att leverera alla väsentliga Distributed Agile-attribut, inklusive snabbt beslutsfattande och utförande, starka samarbeten, samt sammansvetsade och självständiga team.

Baserat på de tre viktiga kriterierna för kultur, anpassning och teknologistyrt utförande, så erbjuder Virtual Distributed Agile-ramverket en stomme av erfarenhet för att bygga sina virtuellt distribuerade agila team. Ramverket definierar och redogör för alla viktiga aspekter, såsom människor (skicklighet, personligt välbefinnande), processer (mätningar, synlighet), verktyg (kommunikation och samarbete) och talang (kompetensutveckling, kunskapsdelning och hantering), vilket möjliggör en sömlös övergång till en modell anpassad till den nya verkligheten.