Nyheter

Oracle: ”Så här får du tydligare, smartare och mer flexibla försörjningskedjor”

Här kommer ett inlägg från Dominic Regan, Europachef för logistikapplikationer på Oracle om hur man förändrar sina försörjningskedjor så att de blir mer agila, robusta och smarta. En sådan transformation kräver insyn i flera nivåer av en försörjningskedja, ofta på en hittills okänd detaljnivå. Samtidigt behöver man införa nya tekniklösningar

”Nästa allt som företag gör har förändrats kraftigt sedan coronapandemin tog fart. Inte minst så har många företag över hela världen blivit tvungna att snabbt förändra hur de transporterar saker. Det har inneburit att många utvärderat sina försörjningskedjor (supply chains) mer ambitiöst än tidigare. Granskningarna har avslöjat hur känsliga moderna försörjningskedjor är och många företag har haft problem med att genomföra förändringar snabbt. Frågan är hur företag kan säkerställa att deras försörjningskedjor fungerar optimalt, samtidigt som de inte är lika känsliga för sårbarheter som tidigare.

Skaffa koll på läget

Det första ett företag behöver göra är en nulägesanalys av sin försörjningskedja. Administrerar man gårdagens processer med hjälp av gamla system eller har man påbörjat den digitala transformeringen? Vilka sårbarheter upptäcker man i sina metoder och arbetssätt? När sådana saker klarlagts är det dags att åtgärda de brister som upptäckts.

Ett av de första stegen för många företag är troligtvis att skapa nyckeltal (KPIer) för att säkerställa att nödvändiga insikter och relevant beslutsstöd finns. Det är nödvändigt i kristider, men även under normala omständigheter. Faktum är att forskning visar att 68 procent av tjänstemännen ser förbättrat beslutsstöd som en av de viktigaste fördelarna med de nya tekniklösningar som börjar användas för att hantera försörjningskedjor.

Insyn saknas

Coronapandemin har tydligt visat många företag helt enkelt saknar insyn i sina försörjningskedjor. Det gäller inte bara för att veta var produkter och andra artiklar finns, utan även insyn i partners och andra intressenters verksamheter, vilket krävs för att arbeta effektivt. Smarta organisationer ser insyn, eller transparens, som en nyckel till flexibla försörjningskedjor. Det gäller oberoende av hur förberedda de är på kriser.

Det finns flera orsaker till brist på insyn. Av tradition har många försörjningskedjor varit uppbyggda som silos och företagsledare har ofta inte fokuserat på att skapa smarta försörjningskedjor som ger insyn från början till slut. Det har gjort många företag nästan blinda vad gäller det myller av artiklar som förflyttas i en modern försörjningskedja. Det gör att det blir extremt svårt både att identifiera och hantera avvikelser från normal hantering, och att anpassa sig till förändrade omständigheter.

En viktig del av digitaliseringen

Företagsledare är nu intresserade av att förändra sina försörjningskedjor så att de blir mer agila, robusta och smarta. En sådan transformation kräver insyn i flera nivåer av en försörjningskedja, ofta på en hittills okänd detaljnivå. Samtidigt behöver man införa nya tekniklösningar. Ett exempel är möjligheten att övervaka efterfrågan på en detaljerad nivå. Det möjliggör bättre planering av verksamheten, både internt på ett företag och i samarbetet med partner av olika slag. En sådan funktionalitet ger den nödvändiga flexibiliteten för att kunna prioritera om lagerhållningen snabbt, så att en förändrad efterfrågan och andra förändringar i omvärlden kan hanteras.

I praktiken innebär det här att företag måste integrera tekniklösningar som IoT, big data, blockkedjor och automatisering i sina försörjningskedjor. En del företag har redan gjort det, men oftast i en begränsad omfattning i vissa taktiska projekt. Retraced är till exempel ett företag som använder Oracles blockkedjeteknik för att göra det möjligt för modeföretag att att ha koll på sina försörjningskedjor hela vägen till tillverkarna av råvaror. Den graden av insyn är större än vad de flesta traditionella företag klarar av för närvarande.

Framför kommer vi att få se en väsentligt ökad användning av den här typen av lösningar. Ökningen drivs av en vilja att skapa mer agila försörjningskedjor som är anpassade till efterfrågan. Vi kommer också att få se en ökad användning av AI och maskininlärning, vilket leder till datadrivna verksamheter som ger högre produktivitet, högre kvalitet för produkter, kortare ledtider, bättre utrustning och mer effektiva anställda. Digitala försörjningskedjor gör det möjligt för företag att upptäcka, analysera och agera på IoT-meddelanden, och att använda de insikter som fås i arbetet med att snabbt förbättra agerandet på marknaden. 

Nyckelfaktorn är att balansera snabbhet och agilitet. Genom att börja i en liten skala kan små implementationer användas som testmiljöer och visa på gradvisa förbättringar, med ökad insyn i varje fas av arbetet. Ett ökat fokus på att snabbt skapa värde blir en motivation för andra delar av ett företag att accelerera sina insatser för att digitalisera. 

Dags att skrida till verket

Med fokus på både betydelsen av, och sårbarheten för, försörjningskedjor kan vi förvänta oss att företagsledare tar radikala förändringsbeslut, med syfte att anpassa sig till den moderna utvecklingen och att öka agiliteten och insynen.”