Nyheter

Saab får beställning på flygburet sensorsystem

Saab har tecknat kontrakt och fått en beställning på det flygburna sensorsystemet Saab 2000 Erieye AEW&C. Orderbeloppet är 1,553 miljarder SEK. Leveranser kommer att ske mellan 2020 och 2023.

Branschens karaktär och omständigheter som rör produkten och kunden gör att ytterligare information om beställningen inte kommer att offentliggöras.

Saab 2000 Erieye AEW&C är ett komplett flygburet sensorsystem som kan användas i olika typer av roller och uppdrag, både i militära och civila sammanhang.

Den är baserad på flygplanstypen Saab 2000 utrustad med Saabs flygburna radar Erieye och en rad andra sensorer. Systemet ger användaren en detaljerad lägesbild och kan användas till uppdrag som gränsövervakning och räddningsaktioner.

Saab kommer att utföra arbetet i Göteborg, Järfälla, Linköping, Luleå och Arboga.