Nyheter

Tre leveransutmaningar att hantera i Coronatider

Den nuvarande Coronapandemin har inneburit utmaningar för många branscher, organisationer och individer världen över. Det ökade trycket på att säkerhetsställa effektiva leveranser, både till butiker och människors hem, är något vi aldrig tidigare upplevt. Efterfrågan på e-handel är enorm, vilket innebär en stor ökning av antalet hemleveranser, vilket i sin tur sätter stor press på leverantörerna att hitta effektiva och smarta lösningar som hjälper dem att möta behovet. 

Lars Persson, försäljningschef Norden på Descartes, förklarar vilka som är de främsta leveranshindren i dessa tider och hur företagen bäst kan angripa dem:

Leverans till butik

I ljuset av panikköp och hamstring, till följd av Covid-19-utbrottet, har många stormarknader och matbutiker kämpat med att balansera efterfrågan och lagerhållningen. Vissa åtgärder har redan trätt i kraft för att stödja handeln, exempelvis lättnader från EU på de gemensamma reglerna gällande förarnas körtider. Även om många av dessa initiativ som genomförs bidrar till att effektivisera leveranskedjan innebär det också en ökad risk för olyckor och problem, som en följd av regellättnader och färre kontroller. För många företag är det därför viktigare än någonsin att se till att man har den teknik som krävs för att säkerställa trafiksäkerheten och skydda sina förare och fordon i trafiken.

Leverans hem till dörren

Vi upplever även en oro kring hemleveranser då många människor i dagsläget isolerar sig i hemmet och beställer allt mer varor hem till dörren. Hur säkerställer man att de leveranserna går att genomföra på ett så smart och effektivt sätt som möjligt? Användningen av ny ruttplaneringsteknik för att optimera leveranserna och transportvägarna spelar i dessa tider stor roll. Se över vad ni har för lösning och anpassa den så mycket ni bara kan. Att använda sig av den nya teknik som finns möjliggör för åkerierna att på distans ändra sina rutter, föreslå alternativa vägar och anpassa körningarna utefter de omständigheter som råder, exempelvis brist på förare, mindre trafik och krav på ändrade leveransplatser. Ny teknik gör det dessutom möjligt att öka kundupplevelsen genom att exempelvis kunna uppdatera mottagaren om eventuella trafikproblem som försenar leveransen. Möjligheterna är många – vänta inte.

Tillväxt inom e-handeln

Coronapandemin har också inneburit att återförsäljare tvingats gå tillbaka till ritbordet när det gäller sina försäljningsprognoser. Trots att varmare väder är på ingång, ser vi att efterfrågan på bekväma kläder för hemmabruk ökar. Typiska ”finkläder” prioriteras helt enkelt inte när människor i allt större utsträckning stannar hemma. Trädgårdsutrustning, pysselsaker och träningskläder har också blivit allt mer på tapeten den senaste tiden. Hur vi konsumerar har alltså ändrats och det behöver vi anpassa oss till. Även om många återförsäljare är vana att förbereda sig inför klassiska försäljningstoppar, exempelvis inför jul, kämpar många just nu med att hantera den oväntade efterfrågeökningen på vissa varor.

Samtidigt som allt fler vänder sig till e-handeln ser vi även hur många företag just nu upplever en brist på personal, då en del av kollegorna fått lov att stanna hemma för att inte riskera bli sjuk eller smitta andra. Det i sin tur innebär att man måste hitta ett effektivt sätt att plocka, packa och frakta varorna för att hålla jämna steg med den ökande efterfrågan. Eftersom kunderna inte har så många andra val än att e-handla för tillfället är sannolikheten stor att de även av vana kommer fortsätta handla på samma sätt även efter den här krisen. Framförallt om de upplevt det som smidigt.  Företagen måste med andra ord förbereda sig på att de arbetssätt de nu implementerar för att effektivisera sina leveranser, även kommer bestå i framtiden.

Vi upplever just nu en prövotid för många företag, där de som kan anpassa sig och utnyttja ny teknik som ökar effektiviteten, är de som kommer stå starkare i framtiden och vara bättre rustade för att hantera snabba skiften i efterfrågan.”

Lars Persson, Försäljningschef Norden på Descartes